Etera hanterar personuppgifter med omsorg

​​​För att kunna sköta pensionsskyddet och garantera en god betjäning behöver vi våra kunder personuppgifter. Kunduppgifterna lagras omsorgsfullt och används endast väl överlagt.  

Varför samlar vi personuppgifter?

Eteras uppgift är att sköta det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Vi samlar in personuppgifter för att kunna sköta pensionsskyddet och garantera en smidig betjäning.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi hanterar och hemlighåller uppgifterna med särskild omsorg. Datasäkerheten garanteras genom såväl tekniska åtgärder som noggranna anvisningar för arbetet. I hanteringen beaktar vi naturligtvis personuppgiftslagen, försäkringslagstiftningen och andra relevanta lagar och bestämmelser.

Hur får vi uppgifterna?

Vi får personuppgifter av våra kunder direkt eller av de som sköter kundernas pensionsförsäkringsärenden, exempelvis bokföringsbyråer. Vi kan också be om uppgifter ur vissa register som upprätthålls av myndigheterna eller andra organisationer.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in sådana uppgifter som är nödvändiga för verksamheten, bland annat namn- och kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter, fakturerings- och inkassouppgifter samt inkomstuppgifter.

Det har gjorts upp finskspråkiga registerbeskrivningar över Eteras personregister. I registerbeskrivningarna framgår det vilken typ av uppgifter som ingår i de olika registren och hur uppgifterna används. Bakom denna länk hittar du registerbeskrivningar.

Hur kan jag kontrollera mina egna uppgifter?

Du har rätt att kontrollera alla uppgifter i våra register som gäller dig själv och be att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras. Du kan kontrollera och uppdatera dina personuppgifter genom att ta kontakt med den person som enligt registerbeskrivningen sköter registret. 

Vem använder mina uppgifter?

Kundernas personuppgifter används för att sköta arbetspensionsförsäkringarna. Uppgifterna överlåts inte till utomstående part utan den berördas samtycke eller om lagen så bestämmer. Enligt lagen kan exempelvis Pensionsskyddscentralen och andra instanser som sköter det lagstadgade pensionsskyddet eller den sociala tryggheten använda uppgifterna.

Kunden har rätt att förbjuda att kontaktuppgifter används för marknadsföringsändamål.