Stabilitet och tidsenlig verksamhet

Arbetspensionsförsäkringen utgör en del av den sociala tryggheten i Finland. Arbetsgivaren försäkrar sina anställda arbetstagare och Etera sköter arbetstagarens pensionsskydd. Vi hjälper också företagare att trygga sin framtid.

Men vi fokuserar inte bara på pensionsåren. Vi vill också göra arbetslivet mer hälsosamt, givande och lockande. I en fungerande arbetsmiljö och med god arbetsförmåga orkar man längre.

Eteras mission

Eteras grunduppgift är att producera välbefinnande och ekonomisk trygghet för sina kunder.

Eteras vision

Etera är ett av kunderna uppskattat, smidigt alternativ.

Eteras värden

  • Respekt för kunden
  • Kompetens
  • Förnyelse
  • Ansvarsfullhet och lönsamhet