Etera år 2015

  • Premieinkomst 680 milj. euro
  • Pensions- och rehabiliteringskostnader 1 135 milj.euro
  • Placeringar 5 908 milj. euro
  • Avkastning på placeringar 3,7 %
  • Försäkrade 200 000
  • Pensionstagare 138 000 ​