Kontaktuppgifter för informationen

​Det är vi som står till tjänst på informationen:

Informationschef Annukka Lalu
tel. 010 553 3404, 050 563 4211

Kommunikationsplanerare Tiina Piensoho
tel. 010 553 3735, 050 467 1944

Informationsassistent Merja Pakkanen
tel. 010 553 3410, 041 539 3907

Vår e-post har formen fornamn.efternamn@etera.fi.
Du når oss också på adressen viestinta@etera.fi.