Placeringar och resultatuppgifter

​​​​​Etera publicerar sitt bokslut i mars och sin delårsrapport i augusti. Information om placeringarnas avkastning ges ut månadsvis.

År 2017

Placeringsavkastning, %

    

År 2017


År 2016


År 2015


År 2014


År 2013