Mångsidiga samarbetsnätverk

​Våra samarbetsnätverk kan hjälpa företagare och arbetsgivare med många aspekter av deras verksamhet.

Bokföringsbyråer

Etera har ett nära samarbete med bokföringsbyråer som utgör en viktig kanal för kundbetjäning och service för Etera. Vi samarbetar även med Taloushallintoliitto.

Det internationella Maxis-nätverket

Eteras kunder som behöver internationella försäkringar betjänas av Maxis-nätverket. Etera är medlem i den internationella organisationen Maxis Global Benefits Network.

Via nätverket kan vi erbjuda våra kunder information och service i över 100 länder runt om i världen. Kontakta vår kundtjänst när du behöver information om socialskydd, personförsäkringar och försäkringsförmåner i olika länder.

Placeringspartnerskap

Inom värdepapper har Etera ett omfattande samarbete med det internationella företaget State Street Corporation. State Street sköter en stor del av Eteras värdepappersförvaltning. Etera använder dessutom State Streets värdepappers- och riskhanteringssystem.

Etera har tecknat ett avtal med GES Investment Services som innebär att GES granskar Eteras aktie- och ränteportfölj två gånger om året och utvärderar företagsansvaret hos bolagen i portföljerna.

Ansvarsfrågor är mycket viktiga för Etera. Etera är medlem i föreningen Finsif som främjar ansvarsfulla investeringar och Green Building Council Finland. GBCF verkar för hållbar utveckling inom fastighets- och byggbranschen.

IT-samarbete

Inom IT-system samarbetar Etera med LTC-Otson. Dessutom köper vi in utvecklings- och systemadministratörstjänster från andra IT-specialister. Arek Oy som ägs av arbetspensionsbolagen upprätthåller ett gemensamt intjäningsregister för hela pensionssystemet.