Våra finansieringsalternativ

​​​Etera erbjuder mångsidiga finansieringalternativ till sina kunder. Bekanta dig med våra alternativ.

Etera har finansieringslösningar för olika investeringsprojekt och rörelsekapitalbehov. Etera erbjuder dessutom finansiering för företagsförvärv och ägandeförändringar samt omorganisering av finansieringen. Finansieringstjänsterna erbjuds åt bolag som har en etablerad verksamhet.

Återlån

Försäkringstagaren har under försäkringens giltighetstid möjlighet att låna en del av fonden som består av betalda ArPL-försäkringspremier. Lånetiden kan vara 1–10 år. Bankerna, Garantia eller Finnvera kan vara borgenärer. Som ränta används ArPL-låneräntan.

Investeringslån

Investeringslån är finansiering i form av främmande kapital, där lånetiden i regel är 1–10 år. Som säkerhet används olika realsäkerheter och olika borgenärer (banker, Garantia, Finnvera). Som referensränta används ArPL-låneräntan eller Euribor.

Övrig finansiering

Mellanfinansiering (t.ex. juniorlån, kapitallån eller konverteringslån) är en mellanform mellan finansiering med eget och främmande kapital och är alltid del av en större finansieringshelhet.