Finansieringsförfrågan

​Fyll i och skicka in blanketten så tar våra experter kontakt med dig så snart som möjligt.

 1. Uppgifter till finansieringsförfrågan

 2. Typ av lån

 3. Lånebelopp

 4. Ränta 5. Säkerhet

 6. Lånets användningsändamål

 7. Kontaktuppgifter

 8. Företagets namn

 9. Kontaktpersonens namn

 10. FO-nummer

 11. Adress

 12. Postnummer och ort

 13. E-postadress

 14. Telefonnummer

 15. Jag ger Pensionsförsäkringsbolaget Etera tillstånd att skaffa de rapporter och utlåtanden om den sökande som krävs för behandling av ansökan.