Användarnamnen till Eteras webbtjänst förändras


​Användarnamnen till vår webbtjänst kommer att förändras. Förändringen gäller alla användare.

Etera kommer att uppdatera användarnamnen etappvis under år 2016. Från och med maj kommer alla som loggar in i webbtjänster att få ange en personlig arbetsmejladress. Användaren måste även bekräfta sin identitet en gång med sina nätbankskoder.

Varje användare kommer i fortsättningen att ha ett personligt användarnamn. Därför kan e-postadressen inte vara gemensam för företaget eller en grupp användare, utan måste vara en personlig arbetsmejladress.

Tidtabell

I maj kommer vi att be användarna att meddela sina nuvarande e-postadresser. Samma e-postadress kan endast användas av en användare.

Slutligen får användaren bekräfta sin identitet med sina nätbankskoder.

Efter dessa förberedelser är användaren klar att använda Eteras webbtjänst när de nya inloggningsrutinerna träder i kraft hösten 2016.

Mer information om höstens tidtabell ges ut via webbtjänsten och på denna sida.


Vanliga frågor

Varför gör Etera denna förändring?

​Förändringen gör det möjligt att utveckla nya tjänster till webbtjänsten och förbättrar även datasäkerheten.

I den nya tjänsten kan man dessutom logga in med nätbankskoder, något som många användare önskat sig.

Inloggningen blir lättare när användarens egen e-postadress fungerar som användarnamn och man själv kan välja lösenordet.

Jag har bytt namn. Hur kan jag ändra min e-postadress?

​Kontakta Eteras kundtjänst. Du kan uppdatera dina andra uppgifter under Mina uppgifter i webbtjänsten.

Din e-postadress i webbtjänsten ändras först i höst när den nya inloggningen träder i kraft.

Samtidigt börjar också din e-postadress att fungera som ditt användarnamn. Ditt lösenord förändras inte, men du kan byta lösenord själv under Mina uppgifter.

Jag har meddelat fel e-postadress? Vad ska jag göra?

​Kontakta Eteras kundtjänst. Du kan uppdatera dina andra uppgifter under Mina uppgifter i webbtjänsten.

Din förändrade e-postadress börjar fungera som ditt användarnamn när den nya inloggningen träder i kraft. Ditt lösenord förändras inte, men du kan byta lösenord själv under Mina uppgifter.

Vad menas med personlig e-postadress?

​Din e-postadress är personlig om ingen annan (t.ex. en kollega) använder den. Den kan till exempel se ut så här: laskutus@yritys.fi.

E-postadressen som används i Eteras webbtjänst kan inte vara gemensam, utan alla användare måste av datasäkerhetsskäl ha en egen e-postadress.

Varje användare ska bara ha ett användarnamn till Eteras webbtjänst. Användarnamnet är en e-postadress.

Varför måste jag identifiera mig via min nätbank?

​Varje användare kan bara ha ett användarnamn till Eteras webbtjänst. Det är för att vi ska kunna identifiera användaren. Användarnamnet kan jämföras med en namnteckning. Ditt användarnamn fungerar som din underskrift till dina anmälningar på webbtjänsten. Identifiering av användarna är också viktigt med tanke på datasäkerheten.

Kan en bokföringsbyrå använda ett gemensamt användarnamn?

​Av datasäkerhetsskäl ska alla användare på bokföringsbyrån ha eget användarnamn och lösenord. Tjänsten registrerar personen som använt den och gjort förändringar eller skickat anmälningar till Etera. Användarnamnet kan jämföras med en namnteckning. Ditt användarnamn fungerar som din underskrift till dina anmälningar på webbtjänsten.

Kan jag ta hand om FöPL- och ArPL-försäkringar med samma användarnamn?

​Ja. Framöver kommer varje användare att ha ett enda användarnamn till Eteras webbtjänst som kan användas för att sköta alla pensionsförsäkringsärenden.

Vad händer om jag inte bekräftar min e-postadress?

​När du har bekräftat din e-postadress och identifierat dig kan du fortsätta använda Eteras webbtjänst som vanligt när förändringen träder i kraft i höst.

Om du inte bekräftar din e-postadress kommer du inte att kunna logga in i höst. Då måste du be Eteras kundtjänst om ett nytt användarnamn.