Att försäkra företagare

​​​​FöPL-försäkringen är företagarens viktigaste försäkring. Genom den betalar du för din egen sociala trygghet. FöPL är en lagstadgad försäkring. Den är alltså obligatorisk för företagaren.

Vad får jag för den? FöPL tryggar din utkomst i olika livssituationer. Alltså inte bara i pensionsåldern eller om du förlorar din arbetsförmåga. Om du är sjukledig, föräldraledig eller arbetslös – även då bygger din utkomst på FöPL. Eller snarare: på den FöPL-arbetsinkomst du själv har valt.

Därför är FöPL viktig också för en ung företagare.

Anställer du en arbetstagare?

Det är arbetsgivarens uppgift att arrangera arbetstagarens pensionsskydd. Arbetstagare försäkras enligt ArPL, det vill säga lagen om pension för arbetstagare. ArPL-försäkringen är en del av den inkomst arbetstagaren är berättigad till. Med hjälp av Eteras försäkringskartläggning kan du enkelt kontrollera om du behöver ett ArPL-försäkringsavtal eller om du är en tillfällig arbetsgivare.