Ändringar i försäkringen

I Eteras FöPL-försäkringstjänst kan du flexibelt sköta alla dina försäkringsärenden. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår FöPL-tjänst.

I Eteras försäkringstjänst kan du

  • Ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • Avsluta försäkringen
  • Ändra adressuppgifterna
  • Ändra kontonummer

Du når vår företagartjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3035, yel@etera.fi.

 


 Vanliga frågor

Var kan jag göra en adressförändring?

​Du kan göra en adressförändring med blanketten nedan.

» Ändring av adressuppgifter

Jag ska bli moderskapsledig, hur ska jag göra med min FöPL-försäkring?

​Om du inte bedriver företagarverksamhet under din moderskapsledighet avslutas FöPL-försäkringen. Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Jag blir sjukledig för en längre period, ska jag betala FöPL-avgifter?

​Om du inte idkar företagsverksamhet behöver du ingen FöPL-försäkring. Om du har en giltig FöPL-försäkring kan du avsluta den.
Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Jag ska börja studera, vad ska jag göra med FöPL-försäkringen?

​Du behöver en FöPL-försäkring även under studietiden, om förutsättningarna för FöPL uppfylls och din arbetsinsats i företaget är så stor att den överskrider minimigränsen för FöPL-arbetsinkomsten.
Om du inte bedriver företagarverksamhet vid sidan av studierna behöver du ingen FöPL-försäkring. Om du har en giltig försäkring kan du avsluta den.
Det lönar sig däremot att komma ihåg att rabatten för nya företagare endast gäller för två perioder av företagande. Då du för tredje gången sätter försäkringen i kraft kan du inte längre få rabatt på avgiften.

Om jag har avslutat min företagarverksamhet eller håller på att avsluta den, ska jag meddela Etera om det?

​Du ska alltid meddela Etera om du avslutar din verksamhet som företagare, så att vi kan avsluta din FöPL-försäkring.

Hur ska jag göra då jag vill avsluta min försäkring?

​Du kan avsluta FöPL-försäkringen genom att logga in i försäkringstjänsten. Du kan också avsluta försäkringen genom att sända oss e-post eller fylla i en avslutningsanmälan.


Vanliga frågor om FöPL-arbetsinkomsten

Hur fastställs FöPL-arbetsinkomsten?

​FöPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av företagarens arbetsinsats. Enligt lagen ska arbetsinkomsten motsvara den lön som skulle betalas till en lika yrkeskunnig person som anställs för att utföra företagarens arbete som omfattas av FöPL, eller en ersättning som i genomsnitt motsvarar detta arbete. FöPL-arbetsinkomsten beror inte på den ersättning företagaren lyfter ur sitt företag.
FöPL-arbetsinkomsten ska alltså motsvara det ekonomiska värdet på företagarens arbetsinsats, inte det finansiella resultatet av företagsverksamheten. I definitionen av arbetsinkomsten beaktas inte den bokföringsmässiga vinsten eller förlusten av verksamheten. Omsättningen i företagsverksamheten liksom andra uppgifter i bokföringen kan däremot bidra med information om den företagsverksamhet som ska försäkras och om dess omfattning.
I sin försäkringsansökan ger företagaren en uppskattning av sin arbetsinkomst. Etera bekräftar arbetsinkomsten genom att sända företagaren ett försäkringsbrev.

Tips för hur man fastställer en lämplig arbetsinkomst

​Då du ska fastställa din FöPL-arbetsinkomst kan du ha hjälp av att ställa följande frågor:

  • Hur mycket skulle man betala i månadslön till en ersättare som utför samma arbete? Genom att multiplicera den månadslönen med tolv kommer du till en lämplig arbetsinkomst.
  • Med vilken månadsinkomst klarar du dig om du blir sjuk eller då du går i pension?
  • Det kan vara till hjälp att veta att FöPL-arbetsinkomsten i Finland i genomsnitt är 22 000 euro.
  • I pensionsskyddscentralens anvisningar för arbetsinkomsten kan du slå upp rekommendationerna för FöPL-arbetsinkomsten i olika yrken.

Mera information på webben

Företagarens arbetsinkomst, Pensionsskyddscentralen, pdf

När kan man ändra FöPL-arbetsinkomsten?

​Man kan ändra FöPL-arbetsinkomsten när som helst, men inte retroaktivt. Det lönar sig att alltid hålla FöPL-arbetsinkomsten på rätt nivå så att även pensionsskyddet och den sociala tryggheten ska vara tillräckliga.
Det kan löna sig att justera arbetsinkomsten exempelvis då företagsverksamheten växer eller krymper, eller om företagarens egen arbetsinsats förändras antingen permanent eller tillfälligt men för minst ett år (t.ex. för moderskapsledighet).

Hur kan jag höja FöPL-arbetsinkomsten?

​Det är enkelt att höja FöPL-arbetsinkomsten, det kan du göra t.ex. i våra försäkringstjänster eller genom att e-posta oss. Kom ihåg att det inte går att ändra arbetsinkomsten retroaktivt.

Varför lönar det sig att höja FöPL-arbetsinkomsten?

​FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din sociala trygghet. Pensionen och de dagpenningar FPA betalar ut beräknas direkt utifrån din arbetsinkomst. I sammandraget nedan kan du kontrollera vilken social trygghet olika arbetsinkomster erbjuder dig.

Vad får man för FöPL-arbetsinkomsten på miniminivå?

​FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för din sociala trygghet. Med en arbetsinkomst på miniminivån omfattas du inte alls av arbetslöshetsskyddet.