Betalningsfrågor

I Eteras FöPL-försäkringstjänst kan du flexibelt sköta dina betalningsärenden när som helst och var helst du befinner dig. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår FöPL-tjänst för företagare.

I Eteras försäkringstjänst kan du

  • Följa upp betalningssituationen för FöPL-försäkringen
  • Ändra antalet delbetalningar
  • Skriva ut FöPL-intyg för anbud samt för FPA och skattemyndigheterna
  • Ansöka om flexibel premie
  • Anmäla ändringar i FöPL-arbetsinkomsten
  • Sända vår kundtjänst meddelanden över en krypterad SSL-förbindelse

Vår företagartjänst står till din tjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3035, yel@etera.fi.


Vanliga frågor om FöPL-avgiften

Vad är försäkringsavgiftsränta?

FöPL-avgiften justeras enligt betalningsdag genom att den antingen sänks med en ränteåterbäring eller höjs med ett räntetillägg enligt beräkningsräntan. Räntan räknas för tiden mellan förfallodagen och avgiftsperiodens mitt. I kalkylen används försäkringsavgiftsränta.

Social- och hälsovårdsministeriet slår fast försäkringsavgiftsräntan för ett kalenderår i taget.

Försäkringsavgiftsräntan sänker avgiften i början av året och höjer avgiften efter den 1.7. Mest nytta av räntan har du om du betalar hela försäkringsavgiften i en betalning, i januari.

Finns det skillnader mellan de olika pensionsbolagens FöPL-försäkringsavgifter?

​FöPL-avgiften är den samma i alla bolag. Därför lönar det sig att teckna försäkringen i ett bolag där man får den personligaste servicen.

Inverkar antalet delbetalningar på avgiften? Lönar det sig att betala hela avgiften på en gång?

​En företagare kan betala FöPL-avgiften i 1–4, 6 eller 12 delbetalningar.

Valet av betalningsmånader inverkar på den FöPL-avgift som ska betalas på grund av räntan. På avgiften räknas en ränteåterbäring eller ett räntetillägg för tiden mellan förfallodagen och avgiftsperiodens mitt.

Tips! FöPL-avgiften är lägst om du betalar hela avgiften med en gång i januari. Avgiften är högst om tyngdpunkten för betalningarna ligger mot slutet av året och de förfaller två gånger per år, exempelvis i juni och december. Du kan när som helst kontrollera betalningssituationen i Eteras försäkringstjänst.


Vanliga frågor om flexibel FöPL-avgift

Varför lönar det sig att höja FöPL-avgiften?

​Då du betalar en högre FöPL-avgift tjänar du också in mera pension för det året. FöPL-avgifterna är i sin helhet avdragbara i beskattningen. Ju högre avgift desto större är skatteavdraget.
Flexibla FöPL-avgifter påverkar inte de dagpenningar som FPA betalar ut, eftersom de fastställs enligt din arbetsinkomst. Om du vill höja FöPL-avgiften permanent lönar det sig att höja FöPL-arbetsinkomsten.

Hur kan jag höja FöPL-avgiften?

​Du kan enkelt ansöka om flexibel avgift genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. Du hittar Försäkringstjänsten genom att klicka på knappen Logga in i tjänsten.

Hur påverkar en sänkning av FöPL-avgiften?

​Om du flexar neråt med FöPL-avgiften tjänar du också in mindre pension för det året.
Flexibla FöPL-avgifter påverkar däremot inte de dagpenningar som FPA betalar ut, eftersom de räknas enligt din fastställda arbetsinkomst.


Att sköta betalningsärenden

Jag vill beställa en elektronisk faktura, vad ska jag göra?

Om du själv betalar din FöPL-avgift kan du beställa en e-faktura genom din nätbank.

Om det är ditt företag som betalar avgiften kan du meddela att företaget vill ha en nätfaktura på en blankett för ändring av kontaktuppgifterna i försäkringstjänsten, genom att sända oss e-post eller genom att ringa vår företagartjänst.

Hur ofta kan man ändra antalet delbetalningar?

​Man kan byta betalningssätt så många gånger man vill under årets gång. Minst hälften av försäkringsavgiften ska emellertid betalas före ingången av augusti.

Kan jag ändra antalet delbetalningar? Hur?

​Du kan ändra antalet delbetalningar t.ex. genom att logga in i försäkringstjänsten. Det kan du göra när som helst.

Jag kan inte betala min FöPL-avgift före förfallodagen, vad ska jag göra?

​Det går att komma överens om betalningsarrangemang för FöPL-avgiften, och du kan skjuta på förfallodagen genom att sända oss e-post eller ringa vår företagartjänst. Ta kontakt med Etera före förfallodagen.
Om FöPL-avgiften försenas debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen till den dag då avgiften betalas.
Om avgiften inte har betalats på förfallodagen, och ingen betalningsöverenskommelse har ingåtts, sänder Etera en betalningspåminnelse för den försenade avgiften inom månaden efter förfallomånaden.
FöPL-avgiften kan drivas in genom utsökning.

Vad händer om jag inte betalar FöPL-avgiften?

​För försenade betalningar debiteras dröjsmålsränta, och om du inte betalar avgiften alls överförs den till utsökning. Obetalda avgifter sänker din pension.

Varför får jag en påminnelsefaktura fast jag har betalat avgiften enligt betalningsöverenskommelsen?

​Etera sänder alltid en påminnelsefaktura, även om du har ingått en betalningsöverenskommelse.

Jag har fått ett meddelande av Tilaajavastuu om att jag har obetalda avgifter. Vad ska jag göra?

​Först ska avgifterna betalas. Då du sänder Etera ett kvitto över att avgifterna är betalda meddelar vi genast Tilaajavastuu att pensionsavgifterna är i skick.