Välkommen som kund hos oss

Välkommen till Etera – vare sig du är ny företagare eller erfaren veteran. Vi sköter dina FöPL-ärenden med sakkunskap och ett personligt grepp.

Du kan enkelt teckna en FöPL-försäkring på webben. Om du redan har en försäkring i ett annat pensionsbolag kan vi flytta över försäkringen för dig.

Uppskatta din FöPL-arbetsinkomst

FöPL-arbetsinkomsten är en uppskattning av värdet på företagarens arbetsinsats. Enligt FöPL-arbetsinkomsten fastställs pensionsavgifterna, företagarens pension samt sjukdagpenningen och föräldradagpenningen. Arbetsinkomstens storlek påverkar också möjligheten att få deltidspension och arbetslöshetsskydd.

Tips Spara inte på din grundtrygghet. Uppskatta din FöPL-arbetsinkomst på en tillräckligt hög nivå. Kom också ihåg att FöPL-avgiften i sin helhet är avdragbar i beskattningen. Pensionsavgiften för en arbetsinkomst på 40 000 euro sänks exempelvis med 40 procent genom skatteavdraget.

 


 

Lämna in en FöPL-försäkringsansökan till Etera

FöPL-försäkringen ska tecknas senast inom ett halvt år från att företagsverksamheten har inletts.

På webben: FöPL-försäkringsansökan
Per post: Fyll i och skriv ut en FöPL-försäkringsansökan, pdf
Per telefon: Vår företagartjänst hjälper dig vardagar kl. 8–16, yel@etera.fi, tfn 010 553 3035.

Det lönar sig att sköta om FöPL-försäkringen genast, för försäkringsavgifterna börjar löpa så fort verksamheten inleds. Om försäkringen tecknas för sent, efter mer än ett halvt år, debiteras en förhöjd försäkringsavgift.

 


 

Allting i skick!

Vi sänder dig ett välkomstpaket som också innehåller försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Per e-post får du användarkoder till vår FöPL- och ArPL-försäkringstjänst. Du kan genast ta försäkringstjänsten i bruk och skriva ut bland annat olika FöPL-intyg.

 


Vanliga frågor

Kan en företagare ha flera FöPL-försäkringar?

​En företagare kan ha bara en FöPL-försäkring. Den täcker all företagarverksamhet som företagaren bedriver.
Då arbetsinkomsten fastställs beaktas det också om företagaren bedriver verksamhet i flera företag eller i flera olika branscher.
Ett undantag från principen om en enda försäkring är verksamhet som lantbruksföretagare, som ska försäkras med en LFöPL-försäkring som tecknas hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Ska företagaren ha ett FO-nummer för att teckna en FöPL-försäkring?

​Du behöver inte ett FO-nummer för att få en FöPL-försäkring.

Jag är företagare som bisyssla, ska jag teckna en FöPL-försäkring?

Det ska du, om din arbetsinkomst överstiger minimigränsen för FöPL. På Eteras webbplats kan du enkelt kontrollera om du omfattas av FöPL-försäkringen.

Mera information på webben
» FöPL-försäkringen i ett nötskal
» Kartlägg vilken försäkring du behöver

Jag har en FöPL-försäkring på annat håll. Kan jag flytta den till Etera?

Jo det kan du. Du behöver bara fylla i en FöPL-försäkringsansökan. Vi ser till att din gamla försäkring sägs upp för dig.

Nyttiga länkar på vår webbplats
» FöPL-försäkringsansökan
» FöPL-räknare

Vad händer om man tecknar försäkringen för sent?

​Om en företagare inte tecknar försäkringen inom sex månader från att försäkringsskyldigheten har inträtt kan pensionsbolaget debitera företagaren en rimlig, förhöjd arbetspensionsförsäkringsavgift.

Den förhöjda avgiften kan vara högst dubbelt den normala avgiften. Då den förhöjda avgiften fastställs beaktas hur länge försummelsen har pågått, om det handlar om en upprepad försummelse och andra motsvarande faktorer.

Pensionsskyddscentralen övervakar pensionsförsäkringen för företagare och kan tvångsförsäkra en företagare. Tvångsförsäkringen är 30 procent dyrare.

Lönar det sig att teckna FöPL hos Etera om arbetstagarnas ArPL-försäkring redan finns hos Etera?

​Det lönar sig alltid att koncentrera. Det är behändigt för dig att kunna sköta alla pensionsförsäkringsärenden med samma användarkoder och i samma försäkringstjänster.