FöPL-intyg

Du kan skriva ut ett intyg över dina betalda FöPL-avgifter och din FöPL-arbetsinkomst genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. Om det är något du undrar över kan du ta kontakt med vår FöPL-tjänst för företagare.

I Eteras försäkringstjänst kan du när som helst skriva ut

Etera-intyg för entreprenadanbud

Med intyget visar du att du har en lagstadgad FöPL-försäkring och att du har betalat de försäkringsavgifter som har förfallit till betalning fram till det datum då intyget beviljas.

Arbetsinkomstintyg för FPA

Med intyget visar du dina fastställda arbetsinkomster för föregående och innevarande år. Du behöver intyget då du ansöker om sociala förmåner som moderskaps- eller sjukdagpenning av FPA.

Försäkringsavgiftsintyg för skattemyndigheterna

Intyget visar det totala beloppet du har betalat i försäkringsavgifter under det föregående året och innevarande år. Intyget kan behövas bl.a. för skattemyndigheterna.

Vår företagartjänst står till din tjänst vardagar kl. 8–16, tfn 010 553 3035, yel@etera.fi.

 

Jag har fått ett meddelande av Tilaajavastuu om att jag har obetalda avgifter. Hur ska jag få ett FöPL-intyg?

​Sänd kvitton för de betalda avgifterna till Eteras företagartjänst.  Då meddelar Etera genast Tilaajavastuu att pensionsavgifterna är i skick.

Jag behöver ett intyg för FPA eller skattemyndigheterna. Var får jag det?

​Du får enkelt ett intyg genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. Klicka på knappen Logga in i tjänsten. Om du inte har användarkoder kan du skapa sådana för dig själv med det samma.

Jag behöver ett FöPL-intyg över försäkringsavgifterna att bifoga till ett anbud. Var får jag det?

​Du får enkelt ett intyg genom att logga in i Eteras försäkringstjänst. Klicka på knappen Logga in i tjänsten. Om du inte har användarkoder kan du skapa sådana för dig själv med det samma.