Pensionsfrågor

I Eteras webbtjänst Din pension kan du enkelt kontrollera hur mycket pension du har tjänat in och räkna ut en uppskattning av din kommande pension.

I Eteras tjänst Din pension kan du

  • skriva ut ett pensionsutdrag
  • kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget och sända en ansökan om korrigering till oss på Etera
  • göra en pensionsberäkning med pensionsräknaren.

Nyttiga länkar


Vanliga frågor om pensionerna

Hur kan jag som företagare själv inverka på storleken på min pension?

Pensionsskyddet och FöPL-pensionsavgiften fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten som företagaren själv väljer. FöPL utgör också grunden för företagarens övriga sociala trygghet. Därför är det viktigt att välja en FöPL-arbetsinkomst som är på en korrekt och tillräckligt hög nivå.  

FöPL-försäkringen tryggar företagarens utkomst inför ålderdomen eller om arbetsförmågan försvagas, och ger familjen en utkomst om företagaren avlider.

Den pension som du som företagare tjänar in för din företagarverksamhet beräknas utifrån den fastställda arbetsinkomsten under hela din tid som företagare. Företagare tjänar in pension enligt samma procentsats som arbetstagare, men räknat från den fastställda arbetsinkomsten i stället för lönen.

Var kan jag se hur mycket pension jag har tjänat in?

​Genom att med dina egna nätbankskoder logga in i Eteras webbtjänst Din pension kan du se hur mycket pension du har tjänat in under din yrkeskarriär.
I pensionsutdraget i Din pension kan du se dina tidigare arbetsinkomster som har bidragit till din pension, liksom eventuella examina och perioder utan lön men med förmåner som kan bidra till pensionen. Om du är äldre än 50 år kan du också se en uppskattning av din kommande ålderspension.
Du hittar tjänsten Din pension genom att klicka på knappen Logga in i tjänsten.

I vilken ålder kan jag få ålderspension?

Pensionsåldern höjs gradvis från och med år 2017. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare. Den nedre gränsen för ålderspension höjs med tre månader per år tills den blir 65 år. Även den övre gränsen för ålderspension höjs gradvis.

Den övre gränsen blir 68 år för personer födda 1955–1957, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 och senare.

Du kan fortsätta ditt arbete eller din företagsverksamhet efter att du börjat ta ut ålderspension och tjäna in 1,5 procent ny pension om året.