Eteras webbtjänster

​​​​Etera erbjuder dig behändiga webbverktyg som hjälper dig att snabbt och flexibelt sköta dina ärenden.

Eteras FöPL-försäkringstjänst

Genom att logga in i Eteras försäkringstjänst kan du när som helst

  • kontrollera försäkringens basuppgifter, bland annat den fastslagna arbetsinkomsten och betalningssättet
  • följa upp FöPL-försäkringens betalningssituation
  • ändra betalningssätt
  • ansöka om flexibel FöPL-avgift eller ändra FöPL-arbetsinkomsten
  • skriva ut de intyg du som företagare behöver för dina entreprenadanbud, för FPA eller för skattemyndigheterna
  • göra anmälningar till andra organisationer och myndigheter genom ItellaTyvi
  • med FöPL-räknaren räkna ut storleken på försäkringsavgiften enligt din FöPL-arbetsinkomst, och hur mycket pension du tjänar in med din arbetsinkomst
  • anmäla arbetstagares löneuppgifter
  • sända och ta emot meddelanden genom en SSL-krypterad förbindelse till Etera.Kontrollera din företagarpension i tjänsten Din pension

I Eteras tjänst Din pension kan du kontrollera ditt pensionsutdrag. Där ser du alla dina anställningar och all företagsverksamhet som du har tjänat in pension genom. Du kan också räkna ut en uppskattning av din egen pension och prova hur arbetsinkomsten inverkar på den.

» Till tjänsten Din pension


 

FöPL-räknare

FöPL-räknare. Med den kan du enkelt räkna ut en uppskattning av såväl FöPL-avgifterna som pensionen.

» Till FöPL-räknare