Företagarens pensionsskydd

​​​​Arbetspensionen är företagarens lön för ett liv i arbete. Om den är korrekt justerad garanterar pensionsförsäkringen ekonomisk trygghet under pensionstiden. Arbetspensionerna förnyades 2017.

​Alla företagare och alla som förvärvsarbetar har enligt lagen rätt till arbetspension. Arbetspension tryggar din utkomst när du blir äldre, om du inte längre kan arbeta eller om din make/maka dör samt ger dig rätt till yrkesinriktad rehabilitering om din arbetsförmåga är hotad på grund av en sjukdom eller skada.

Du kan tjäna in pension enligt flera olika pensionslagar under din karriär.

Arbetspensionsförmåner från år 2017 och framåt

  • Pensionsåldern höjs gradvis från och med år 2018. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare.
  • De som fötts 1954 eller tidigare kan beviljas ålderspension i 63–68 års ålder. 
  • Partiell förtida ålderspension ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter företagsverksamheten eller arbetet. Från och med 2017 kan man börja ta ut partiell ålderspension från 61 års ålder. 
  • Företagare är FÖPL-försäkringsskyldiga även om de beviljats partiell ålderspension. Under ålderspensionen kan man själv välja om man vill teckna försäkring eller inte. 
  • Invalidpensionen tryggar din utkomst om din hälsa försämras så att du inte längre kan arbeta. 
  • Yrkesinriktad rehabilitering hjälper dig om en sjukdom eller skada hotar din arbetsförmåga.
  • Familjepensionen tryggar änkans, änklingens och barnens utkomst.