Att ansöka om pension

​​​I samband med pensionsreformen höjs den nedre gränsen för ålderspension efter 2017 med tre månader per år tills den blir 65 år. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare.

De som fötts 1954 eller tidigare kan beviljas ålderspension i 63–68 års ålder.

Ansök om ålderspension

Ålderspensionen förutsätter en ansökan. För att beviljas ålderspension måste du avsluta ditt anställningsförhållande.

Om du är företagare måste du avbryta din FÖPL-försäkring. Ålderspensionen förutsätter inte att din företagsverksamhet upphör. Om du vill kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.

Om inkomsterna för dina två senaste arbetsår i huvudsak försäkrats via Etera behandlar vi din pensionsansökan. Den pensionsanstalt som fattar pensionsbeslutet betalar ut hela din pension. Om din senaste arbetspensionsförsäkring tecknades hos Etera kan du skicka din pensionsansökan till Etera.

Arbetspension och folkpension ansöks med samma blankett.

Hur ska jag ansöka om pension?

  • Beräkna din kommande pension med pensionsräknaren i Eteras tjänst Din pension. Du kan logga in i tjänsten med dina egna nätbankskoder. Du hittar tjänsten på adressen etera.fi/dinpension

  • Kom överens med din arbetsgivare om att avsluta din anställning då du vet när du vill gå i pension. Ålderspensionen kan inledas tidigast från ingången av månaden efter att anställningen har avslutats.
  • Ansök om pension cirka två månader innan du vill att pensionen ska inledas. Du hittar enkelt pensionsansökan på nätet.  Där kan du fylla i och skriva ut ansökan.
  • Sänd ansökan direkt till Etera.

Du kan ansöka om ålderspension elektroniskt

Du kan också ansöka om ålderspension och förtida ålderspension elektroniskt över nätet på adressen arbetspension.fi. För att kunna använda ansökningstjänsten måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller ett elektroniskt id-kort med chip från Befolkningsregistercentralen. I tjänsten finns anvisningar för hur du ska fylla i ansökan.

Handläggningen av pensionsansökan går snabbare om du returnerar din pensionsansökan tillsammans med eventuella bilagor till oss på adressen:

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
Pensioner
Avtalskod 5002388
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt om du använder adressen ovan. Du kan också hämta ansökan direkt till oss på Etera (Löneboställsporten 1, Västra Böle).