Tjänsten Din pension

​​​​Om du är försäkrad hos Etera som arbetstagare eller företagare kan du när som helst över nätet logga in i tjänsten Din pension och göra en egen pensionsberäkning eller kontrollera ditt pensionsutdrag. För att komma åt tjänsterna identifierar du dig med dina egna nätbankskoder.


Kontrollera pensionsutdraget och välj att få det elektroniskt

I Eteras webbtjänst kan du när som helst kontrollera ditt pensionsutdrag. Du kan också välja att i fortsättningen få utdraget i elektronisk form, och vid behov korrigera uppgifterna i ditt pensionsutdrag.


Pensionsräknaren

Med pensionsräknaren kan du räkna ut en uppskattning av din kommande pension. Tjänsten är avsedd för personer under 68 som är försäkrade hos Etera, som ännu inte har gått i pension, och som har haft arbete som har försäkrats enligt arbetspensionslagarna.

Pensionsräknaren är tillänglig kl. 07–23.