Att ansöka om yrkesinriktad rehabilitering

​​​​Du kan börja utreda ditt behov av rehabilitering antingen hos företagshälsovården på din egen arbetsplats, på arbetskraftsbyrån, på hälsocentralen eller på annat håll.

Det är viktigt att du själv är aktiv och vill bli rehabiliterad. Redan i det skedet då ditt behov av rehabilitering utreds kan du ta kontakt med Eteras rehabiliteringsexperter för att få mera information och goda råd.

Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering

​Du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering på arbetspensionsbolagens ansökningsblankett.

  • Vid sidan av din rehabiliteringsansökan behöver du också ett B-intyg av en läkare, där ditt hälsotillstånd och behov av rehabilitering framgår. I intyget kan läkaren också ta ställning till vilka arbetsuppgifter som kunde passa dig.
  • Din rehabiliteringsansökan ska också innehålla en rehabiliteringsplan där det framgår hurdan rehabilitering du har planerat i samråd med den som sköter din vård. Om du än så länge inte har någon rehabiliteringsplan kan du ändå ansöka om rätt till yrkesinriktad rehabilitering och presentera planen senare.
  • Målet för rehabiliteringsplanen är att du ska hitta ett arbete eller ett yrke som bättre passar din arbetsförmåga, och där du kan arbeta även i fortsättningen. I rehabiliteringsplanen framgår också var rehabiliteringen genomförs, tidtabellen för den och en utvärdering av dina sysselsättningsmöjligheter efter rehabiliteringen.
  • Om du behöver hjälp med att göra upp rehabiliteringsplanen kan du exempelvis kontakta Eteras rehabiliteringsexperter, en yrkesvalspsykolog eller en specialrådgivare på en arbetskraftsbyrå.
  • Vid behov kan vi också hänvisa dig till en privat serviceproducent för noggrannare utredningar efter att du fått beslut om din rätt till rehabilitering.
  • Om du är anställd kan det vara bra att bifoga arbetsgivarens utredning över förhållandena på arbetsplatsen och över eventuella arbetsarrangemang som redan satts igång. Utredningen kan göras på blanketten Arbetsgivarens beskrivning.

Du kommer åt blanketten för rehabiliteringsansökan via länken Blanketter. Blanketterna hittar du också på Eteras och FPA:s kontor. Behöver du hjälp med att fylla i blanketterna kan du vända dig till Eteras rehabiliteringsexperter.

Var ska du lämna in ansökan?

Rehabiliteringsansökan tillsammans med bilagorna lämnas in till Etera. Efter att din ansökan har behandlats få du ett skriftligt beslut (förhandsbeslut) om din rätt till yrkesinriktad rehabilitering och anvisningar för den fortsatta hanteringen av ditt rehabiliteringsärende. För att påskynda handläggningen av ditt ärende lönar det sig för dig att sända ansökan och bilagorna direkt till Etera.

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera
Pensioner
Kod 5002388
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot är betalt om du använder adressen ovan. Du kan också lämna in din ansökan hos Etera (besöksadress Löneboställsporten 1, Helsingfors), eller på ett FPA-kontor som sänder den vidare till Etera.

Den genomsnittliga behandlingstiden i Etera för rehabiliteringsansökan är ca fyra veckor. Om du har arbetat utomlands, kan behandlingstiden för din pensionsansökan vara längre. 

Ansökan om ändring

Om du inte är nöjd med det rehabiliteringsbeslut du fått har du rätt att söka ändring i rehabiliteringsbeslutet. Om du vill söka ändring ska du lämna in en skriftlig ändringsansökan till Etera enligt anvisningarna i rehabiliteringsbeslutet.