Känner du till alla våra företagartjänster?

​Förutom själva FöPL-försäkringen och pensionsskyddet erbjuder vi dig mångsidiga webbtjänster samt finansierings- och fastighetstjänster.

Behändigt att sköta försäkringar via Eteras försäkringstjänst

Via Eteras försäkringstjänst kan du med en inloggning sköta såväl din egen FöPL-försäkring som dina anställdas ArPL-försäkringar. Du kan bl.a.

  • skriva ut FöPL-intyg för offerter, FPA och skattemyndigheten
  • ändra din FöPL-arbetsinkomst, antal betalningsrater eller ansöka om uppskov på premier
  • följa betalningsläget för din försäkring
  • anmäla anställdas löneuppgifter.

I Din Pension-tjänsten kan du kontrollera din insamlade pension och beräkna din framtida pension.

FöPL-tjänsten för företagare

Som Eterakund betjänas du av kundservicerepresentanter som är insatta i företagarfrågor. Du får sakkunniga svar på dina frågor gällande din FöPL-försäkring och ditt socialskydd som företagare. 

Övriga tjänster till våra kunder

  • Etera-opistos kurser om chefsarbete och personalledning
  • Eteras landsomfattande löneadministrationsdagar med aktuell information om arbetspensionsförsäkringar, beskattning och andra ekonomiska frågor.

Bekanta dig med Eteras tjänster

Personlig pensionsrådgivning

När det är dags att planera din pensionering har du nytta av tjänsten Din Pension, där du kan kontrollera hur mycket pension du tjänat in. Du kan även göra en uppskattning på din pension och pröva hur inkomstförändringar påverkar ditt pensionsskydd.

Eteras pensionsrådgivning hjälper dig med alla pensionsfrågor.

Stöd vid nedsatt arbetsförmåga

Yrkesinriktad rehabilitering erbjuder en ny möjlighet när du drabbas av sjukdomar, besvär eller skador och inte klarar av ditt nuvarande arbete. Rehabiliteringen ger möjlighet att till exempel omskola sig till ett nytt yrke.

Om du är oförmögen att arbeta i minst ett år i streck kan du få rätt till invalidpension eller rehabiliteringsstöd. Invalidpension kan beviljas antingen som full pension (nedsatt arbetsförmåga minst 3/5) eller som delpension (nedsatt arbetsförmåga minst 2/5).

Delpensionen uppgår till hälften av den fulla invalidpensionen. Vid utvärdering av din arbetsförmåga tar man hänsyn till ditt hälsotillstånd och dessutom din ålder, tidigare arbetserfarenhet, utbildning, boendesituation och andra faktorer. När du når pensionsåldern förändras invalidpensionens belopp till samma belopp som ålderspensionen.

Utkomstkydd för din familj vid dödsfall

Familjepension tryggar företagares eller pensionstagares efterlevande makes och under 18-åriga barns utkomst vid dödsfall. Familjepensionen beräknas utifrån förmånslåtarens arbetspension. Dess totalbelopp uppgår högst till förmånslåtarens egen arbetspension.

Andra företagarförsäkringar

Som företagare gör man även klokt i att teckna en olycksfallsförsäkring för att trygga sin utkomst i händelse av arbetsolyckor eller yrkessjukdomar.

Olycksfallsförsäkringen erbjuds av Eteras samarbetspartner.

Mer information om försäkringar som man behöver som företagare

» Pohjantähti

Är du kund hos Danske Bank?

Danske Banks företagskunder kan nu gå direkt från företagsnätbanken Business Online till Eteras försäkringstjänst för att sköta FöPL- och ArPL-ärenden.

Det är lätt att själva ändra inställningen för detta i Danske Banks Business Online.

Genom att ange ditt användarnamn och lösenord till Etera FöPL- och ArPL-försäkringstjänst kommer du till Eteras webbtjänst även från Danske Banks Business Online.

Om du inte ännu har användarnamn och lösenord kan du skapa dem samtidigt som skapar anslutningen via Danske Bank.

Efter den första gången behöver du ingen separat inloggning för att komma till Eteras webbtjänst.