Att anställa en au pair

​​​​Om familjen anställer en au pair måste den också sköta en arbetsgivares förpliktelser.

Ett hushåll som har anställt en au pair ska ur lönen innehålla förskottsskatt eller källskatt enligt anvisningarna på skattekortet. Skatter och avgifter som har dragits av från lönen samt en eventuell socialskyddsavgift för arbetsgivare betalas in på skattekontot. Hushållet ska anmäla lönerna såväl i en årsanmälan som i en periodskattedeklaration.

ArPL-försäkring för personer äldre än 17 år

Då en au pair har fyllt 17 ska man teckna en ArPL-arbetspensionsförsäkring för honom eller henne. Man är skyldig att teckna en ArPL-försäkring från och med ingången av månaden efter den månad då personen i fråga fyller 17 år.

Du får en ArPL-försäkring genom att anmäla uppgifterna om au pair-anställningen och betala avgiften med en gång genom nätbanken.

Behöver jag ett försäkringsavtal?

Om familjen kontinuerligt har anställda au pair-arbetstagare eller om lönerna familjen betalar ut under ett halvt års tid överskrider ​​8 334 euro ska ett försäkringsavtal tecknas med ett arbetspensionsbolag.

Det går att teckna ett försäkringsavtal även om villkoren inte uppfylls. Då kan du utnyttja de fördelar man får som avtalskund, bland annat den rabatt på försäkringsavgiften som kundåterbäringen innebär.

Bra att veta om beskattningen

Varje au pair måste skaffa ett finländskt skattekort och lämna in en skattedeklaration eftersom fickpengar och naturaförmåner (bostad, mat) är beskattningsbara inkomster.

För personer som är äldre än 16 år måste man i allmänhet betala den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivarens socialskyddsavgift, som båda beräknas utifrån lönen. Avgifterna debiteras inte om

  • arbetet i Finland räcker mindre än 4 månader,
  • det totala lönebeloppet (fickpengar + naturaförmåner) är lägre än 1 134 euro/månad (år 2014), eller
  • arbetstiden per vecka är mindre än 18 timmar.

Exempel 1

​En au pair-arbetstagare kommer till Finland för att arbeta under kalenderåret 2013. Av sin värdfamilj får au pairen boende och mat samt en penninglön på 300 euro månatligen. Boendet och maten utgör förmån med fritt uppehälle, vars värde är 453 euro per månad. Den skattepliktiga lönen är sammanlagt cirka 800 euro per månad. Ingen sjukförsäkringspremie tas ut på lönen, och värdfamiljen betalar inte heller några socialskyddsavgifter för lönen.

Om sjukförsäkringen

För en au pair som kommer från ett EU/EES-land lönar det sig att skaffa ett europeiskt sjukförsäkringskort, med tanke på eventuella sjukdomsfall.

Om au pairen inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland och inte är försäkrad enligt sjukförsäkringslagen är det mycket viktigt att skaffa en frivillig sjukförsäkring för au pairen.

Om arbetet räcker längre än två år

Om en au pair-arbetstagare kommer till Finland för en period längre än två år ska sjukförsäkringspremien och socialskyddsavgiften betalas om arbetstagaren inte har ett intyg från FPA.

När behövs uppehållstillstånd?

Om du vill arbeta som au pair, ska du ansöka om uppehållstillstånd innan du kommer till Finland. Uppehållstillstånd för au pair beviljas inte om det söks i Finland. Du kan få ett tillstånd för högst ett år. Ett au pair-tillstånd förlängs inte efter detta.

Läs mera »

Kan familjen få hushållsavdrag och hemvårdsstöd?

Familjen kan få hushållsavdrag utifrån den lön som betalas till au pair-arbetstagaren. Som hushållsavdrag kan man dra av 15 procent av den utbetalda bruttolönen (penninglön + naturaförmåner) samt i sin helhet de lönebikostnader som arbetsgivaren ska betala, exempelvis arbetsgivarens socialskyddsavgift.

Familjen kan också hemvårdsstöd av FPA.