Hushållsarbetsgivarens avgifter i ett nötskal

​​​​​Vid sidan arbetspensionsförsäkringsavgiften, det vill säga av ArPL-avgiften, är också socialskyddsavgiften, olycksfallsförsäkringspremien, arbetslöshetsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien lagstadgade socialförsäkringsavgifter som arbetsgivaren måste sköta. De beräknas utifrån arbetstagarens förskottsinnehållningspliktiga lön.

Hushållet måste sköta de obligatoriska försäkringarna och betalningarna som en anställning är förknippad med.

  • Den lagstadgade pensionsförsäkringen garanterar arbetstagaren pensionsskydd inför ålderdomen och i fall av arbetsoförmåga, samt familjepension för de anhöriga.
  • Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring fastställs enligt lönerna och hur farligt arbetet är.
  • Grupplivförsäkringspremien betalas till samma försäkringsbolag som olycksfallsförsäkringspremien.
  • Arbetslöshetsförsäkringsavgiften betalas till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (www.tvr.fi)
  • De för skattemyndigheterna viktigaste skyldigheterna är att innehålla förskottsskatt ur lönen, att betala sjukförsäkringspremien och att lämna in en periodskattedeklaration och en årsanmälan.

I vidstående tabell kan du se vilka betalningar du måste sköta i egenskap av arbetsgivare.

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

 Ett företag eller en yrkesutövare sköter arbetet

Om du beställer arbetet av en företagare eller ett företag sköter de i allmänhet alla arbetsgivaravgifter för dig.

Då du ingår ett avtal med ett företag eller en företagare måste du komma ihåg att kontrollera om företaget eller företagaren hör till förskottsuppbördsregistret. Du måste kontrollera registret innan du ingår ett avtal med företaget eller företagaren.

En företagare eller ett företag som hör till registret betalar själv sin förskottsskatt. Om företagaren eller företaget inte är antecknat i registret ska förskottsskatt innehållas ur det belopp som betalas ut.

Om företaget inte hör till förskottsuppbördsregistret kan du inte heller få hushållsavdrag.

Du kan kontrollera registret

  • I tjänsten www.ytj.fi
  • Genom skatteförvaltnin​gens servicetelefon 020 697 030.