Hushållsavdraget

​​​​​Du kan få ett hushållsavdrag för renoverings-, ombyggnads- och underhållsarbete samt hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem.

Då du köper tjänster hem kan du dra av en del av kostnaderna i din beskattning. För nybyggnation får man inget hushållsavdrag.

Hushållsavdraget

År 2015  maximibeloppet är 2 400 euro. Makar kan få sammanlagt 4 800 euro i hushållsavdrag om året. Självrisken är 100 euro.

Beräkningen av hushållsavdrag beror på om du har betalat lön för arbete till en arbetstagare eller om du har betalat ersättning på basis av faktura till ett företag.

Med Eteras räknare kan du på förhand räkna ut hur hushållsavdraget inverkar på lönekostnaderna.

Du ansöker om hushållsavdrag genom skattebyrån.

Om hushållet har anställt en arbetstagare för att utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag kan man som hushållsavdrag dra av socialskyddsavgiften, pensionsförsäkringsavgiften, olycksfallsförsäkringspremien, arbetslöshetsförsäkringsavgiften och grupplivförsäkringspremien som har betalats för arbetet, samt 20 procent av den utbetalda lönen.

 

​Hushållsavdraget år​2017
​Maxbeloppet för avdraget2400 € / make, maka​
​Självriskandelen 100​€ / person
Avdrag för en arbetstagare som du själv har anställt 20 %​
Avdrag för ett företag som är registrerat i förskottsuppbördsregistret 50 %​

Ett företag eller en yrkesutövare sköter arbetet

Då du ingår ett avtal med ett företag eller en företagare måste du komma ihåg att kontrollera om företaget eller företagaren hör till förskottsuppbördsregistret. Du måste kontrollera registret innan du ingår ett avtal med företaget eller företagaren. En företagare eller ett företag som hör till registret betalar själv sin förskottsskatt.

Om företagaren eller företaget inte är antecknat i registret ska förskottsskatt innehållas ur det belopp som betalas ut.

Om företaget inte hör till förskottsuppbördsregistret kan du inte heller få hushållsavdrag.

En förutsättning för att man ska kunna få hushållsavdrag är att företaget eller företagaren som utför arbetet hör till förskottsuppbördsregistret. Om företaget eller företagaren inte hör till förskottsuppbördsregistret beviljas inget hushållsavdrag.

Du kan kontrollera registret

  • I tjänsten www.ytj.fi
  • Genom skatteförvaltningens servicetelefon 020 697 030.