Hur sköter du ArPL-avgiften?

​​​​Enklast sköter du ArPL-avgiften i Eteras webbtjänst genom att lämna in ArPL-anmälan och betala avgiften med en gång.

Såväl arbetsgivaren som löntagaren betalar en arbetspensionsförsäkringsavgift. Den ArPL-avgift som debiteras av arbetstagaren dras av från arbetstagarens beskattningsbara inkomst. Pensionsavgiften är avdragbar i beskattningen för arbetstagaren, och därför ska den noteras i den årsanmälan som lämnas in till skatteverket och i löneverifikatet som ges till arbetstagaren.

ArPL-avgiften

  • Försäkringsavgiften för tillfälliga arbetsgivare är 25,1 %
  • försäkringsavgiften för avtalsarbetsgivare är 25,1 % av bruttolönen.*

*ArPL-procenten inkluderar också arbetstagarens andel. I egenskap av arbetsgivare innehåller du arbetstagarens andel ur bruttolönen och betalar hela arbetspensionsavgiften på en gång.

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften

  • 6,15 % för arbetstagare som är 17–52 år
  • 7,65 % för arbetstagare som är 53–62 år
  • 6,15 % för arbetstagare som är  63–67 år

En barnskötare kan exempelvis vara anställd av barnets föräldrar, men en del av lönen eller hela lönen betalas ut som privatvårdsstöd av FPA. ArPL-avgiften ska i detta fall betalas för stödets och lönens sammanlagda belopp. Folkpensionsanstalten eller någon annan instans som står för en del av lönen innehåller inte avgiften ur den del de betalar.

När ska ArPL-avgiften betalas?

Arbetsgivaren måste arrangera sin arbetstagares pensionsskydd inom en månad från att den första lönen betalas ut.

I egenskap av hushållsarbetsgivare ska du anmäla lönerna och betala arbetspensionsavgiften månatligen, senast den 20:e i månaden efter att lönerna har betalats ut.

Är du en tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare?

Hushållet är en tillfällig arbetsgivare om hushållet endast sporadiskt anställer arbetstagare eller endast har arbetstagare som är anställda för en viss tid, och lönerna som under ett halvt års tid betalas ut till arbetstagarna inte överskrider ​​8 334 €.

Om du däremot regelbundet sysselsätter arbetstagare eller under ett halvt års tid betalar ut löner på minst ​​8 334 € (år 2017) ska du teckna ett försäkringsavtal.

Som avtalsarbetsgivare kan du välja om du anmäler löneuppgifterna och betalar försäkringsavgifterna till Etera månatligen eller med en årsanmälan.

Du kan teckna ett försäkringsavtal även om du inte uppfyller villkoren för det. Då kan du utnyttja de fördelar man får som avtalskund, bland annat den rabatt på försäkringsavgiften som kundåterbäringen innebär.