Arbetspensionskortet och pensionsintyget

​​​Etera sänder dig ett arbetspensionskort tillsammans med ditt pensionsbeslut. Arbetspensionskortet sänds till de pensionstagare som lyfter någon av följande pensioner:

  • ålderspension
  • förtida ålderspension
  • invalidpension
  • individuell förtidspension
  • arbetslöshetspension.

Med arbetspensionskortet får du rabatter på olika ställen enligt vedertagen praxis.

Du kan beställa ett arbetspensionskort av Eteras pensionsrådgivning.

Intyg över pensionens storlek

Behöver du ett intyg över storleken på din pension, exempelvis för en ansökan om bostadsbidrag? Du kan beställa det på blanketten.