I arbete och pensionerad

​​​Du kan fortsätta arbeta medan du lyfter pension. Du kan arbeta vid sidan av pensionen under vissa begränsningar eller verka som företagare utan att det påverkar din pension. Inkomstgränsen beror på vilken typ av pension du lyfter.

För arbete vid sidan av pensionen tjänar du in ny pension med 1,5 % ända tills du fyller 68 år. Du måste separat ansöka om den nya pensionen du har tjänat in.

Ålderspension och förtida ålderspension

Du kan arbeta fritt utan någon gräns för inkomsten vid sidan av ålderspensionen och den förtida ålderspensionen. Du måste separat ansöka om den pension som du har tjänat in för förvärvsarbete och företagarverksamhet vid sidan av ålderspensionen. Den nya pensionen beviljas på ansökan från och med ingången av månaden efter att du har fyllt 68 år.

Ny pension som har tjänats in för arbete vid sidan av ålderspensionen beviljas alltid efter att du har fyllt 68 år, oavsett i vilken ålder du har slutat arbeta vid sidan av pensionen.

Deltidspension

Inkomstgränsen för deltidspension fastställs då pensionen inleds. Inkomsterna från deltidsarbetet ska vara minst 35 % och högst 70 % av inkomsterna för heltidsarbetet.

Du ska ta kontakt med Etera om det sker förändringar i villkoren för din deltidspension eller i dina förvärvsinkomster. Din deltidspension beräknas på nytt om dina inkomster för deltidsarbetet förändras väsentligt.

Invalidpension

Medan du lyfter invalidpension får du förtjäna högst 40 % av din medelinkomst under tiden innan du blev arbetsoförmågen utan att det påverkar din pension. Om du lyfter delinvalidpension är gränsen 60 %.

Du får emellertid alltid förtjäna minst ​737,45 euro i månaden (år ​2017) vid sidan av invalidpensionen.

Du kan också ta reda på din egen inkomstgräns genom att ringa vår pensionsrådgivning.