Utbetalningsdagar för pensionen

​​​Vi betalar ut pensionen den första dagen i månaden då bankerna har öppet. Om utbetalningsdagen inte anges i ditt pensionsbeslut kan en pension som inleds retroaktivt lyftas för första gången cirka två veckor efter det datum då beslutet har postats. 

Utbetalningsdagar år 2017
januari–mars2.1.1.2. ​1.3.
april–juni3.4.2.5.1.6.
juli–september3.7.​1.8.​1.9.
oktober–december2.10.1.11.1.12.

Arbetspensionen är bunden till index

Pensionen justeras årligen i förhållande till förändringar i lönerna och prisnivån. Indexet fastställs av social- och hälsovårdsministeriet och indexjusteringen av pensionen sker i början av januari.

Indexet beräknas så att förändringen i prisnivån påverkar med 80 % och förändringar i lönerna med en andel på 20 %.