Kontrollera ditt pensionsutdrag

Det lönar sig att regelbundet och omsorgsfullt kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget, eftersom storleken på din arbetspension kommer att beräknas utifrån inkomstuppgifterna i pensionsutdraget.

Om du är äldre än 50 år syns också en uppskattning av din kommande ålderspension i pensionsutdraget. I pensionsutdraget syns också dina inkomster från den offentliga sektorn.

Pensionsutdrag mer sällan än förr

Pensionsutdraget  postas på papper inte lika ofta till personer som är yngre än 60 år. I fortsättningen får du ett pensionsutdrag per post bara vart tredje år.

Personer som har fyllt 60 och som fortfarande är kvar i arbetslivet får ett pensionsutdrag varje år. Pensionsutdraget för innevarande år postas inte till de som har valt att få utdraget i elektronisk form eller till de som har kontrollerat sitt elektroniska utdrag i Eteras webbtjänst efter den 1.4.2015.

Kontrollera ditt pensionsutdrag på nätet

I Eteras tjänst Din pension kan du enkelt kontrollera ditt pensionsutdrag när som helst. Du kan också använda pensionsräknaren för att beräkna en uppskattning av din kommande pension.