Livstidskoefficienten sänker pensionen

​I ålderspensionerna tog man år 2010 i bruk en livstidskoefficient.

Livstidskoefficienten sänker pensionerna för arbetstagare födda 1948 eller senare. Livstidskoefficienten ska motverka att pensionskostnaderna stiger för mycket. Med dess hjälp kan man trygga att pensionsmedlen räcker till samtidigt som finländarna lever allt längre.

Man kan kompensera för livstidskoefficientens inverkan genom att fortsätta lite längre i arbetet.

Hur inverkar livstidskoefficienten? 

Koefficienten för varje åldersklass fastställs separat varje år då åldersklassen fyller 62 år.

  • Ålderspensionen multipliceras med livstidskoefficienten oberoende av i vilken ålder personen blir ålderspensionerad.
  • Om ålderspensionen inleds före personen har fyllt 62 år används koefficienten för det år då pensionen har inletts för att fastställa pensionen.
  • Livstidskoefficientens inverkan syns också i pensionsberäkningen i ditt pensionsutdrag.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer livstidskoefficienten årligen.

Din pension stiger om du fortsätter arbeta

Ju längre du arbetar desto mer får du i pension. Det går också att motverka effekten av livstidskoefficienten genom att fortsätta längre i arbetet.

Exempel på livstidskoefficientens inverkan

en person
född år
pension/månadpension -
livstidskoefficienten
​1948​2 000 €​1 983 €
​1958​2 000 €​1 878 €
​1978​2 000 €​1 694 €

Hur inverkar livstidskoefficienten på invalidpensionen?

​Om en person har blivit arbetsoförmögen år 2010 eller senare inverkar livstidskoefficienten också på invalidpensionen.

  • Då din invalidpension inleds omvandlas den pension du har tjänat in innan du blev arbetsoförmögen enligt livstidskoefficienten.
  • Då du övergår från invalidpension till ålderspension justeras pensionen inte längre med livstidskoefficienten.
  • Livstidskoefficienten inverkar också på den invalidpension som utgör grunden för familjepensionen. Den tillämpas om pensionsfallet inträffar år 2010 eller senare och om livstidskoefficienten tillämpas på makans pension.
    Läs mera