Kontrollera ditt pensionsutdrag årligen ​

​​​​Hur mycket får jag i pension? Hurdant är mitt pensionsskydd? Pensionsutdraget ger svaren.

Det lönar sig att omsorgsfullt kontrollera uppgifterna i pensionsutdraget, eftersom storleken på din arbetspension kommer att beräknas utifrån inkomstuppgifterna i pensionsutdraget.

Etera postar pensionsutdrag till sina försäkrade arbetstagare under perioden september–november. Om du är äldre än 50 år syns också en uppskattning av din kommande ålderspension i pensionsutdraget.

Pensionsutdraget för innevarande år postas inte till de som har valt att få utdraget i elektronisk form eller till de som har kontrollerat sitt elektroniska utdrag i Eteras webbtjänst efter den 1.4.​2016.

Från och med år 2013 postas pensionsutdraget på papper inte längre lika ofta till personer som är yngre än 60 år. I fortsättningen får du ett pensionsutdrag per post bara vart tredje år.

Pensionsutdraget enkelt på nätet

På nätet kan du kontrollera ditt pensionsutdrag när du vill i Eteras tjänst Din pension.

 • Ett snabbt och enkelt sätt att kontrollera dina pensionsuppgifter
 • Du kan fylla i en elektronisk blankett och ansöka om korrigering, om det finns brister eller fel i ditt pensionsutdrag
 • Pensionsräknaren beräknar en uppskattning av din kommande pension
 • Du ser ditt nyaste utdrag redan på våren
 • Du får en påminnelse per textmeddelande då det nya utdraget finns att läsa
 • Det elektroniska utdraget sparar tid och är miljövänligt – ingen onödig post eller papper!

Pen​​sionsutdrag postas: ​​​

 • År 2014​ till de som är födda i maj–augusti
 • År 2015 till de som är födda i september–december
 • Varje år till de som har fyllt 60 år.
​I pensionsutdraget
 ser du
​I pensionsutdraget
syns inte
 • dina arbetsinkomster och din verksamhet som företagare
 • examina och lönefria förmåner som bidrar till pensionen
 • den intjänade pensionen
 • en uppskattning av din kommande ålderspension, om du har fyllt 50 år.
 • inkomstuppgifter för innevarande år
 • arbete som har försäkrats utomlands
 • storleken på din eventuella folkpension
 • eventuellt extra pensionsskydd
 • eventuell frivillig pensionsförsäkring.