Längre i arbete – mera pension

​Ålderspension kan du ta ut flexibelt i åldern 63–68 år. Ju längre du fortsätter arbeta, desto mer pension tjänar du ändå in.

Beräkningsmodellen som utgår från hela arbetskarriären innebär att arbetsår i högre ålder vägs in med en större andel av den totala intjänade pensionen.

Du tjänar in mera pension ju längre du fortsätter i arbetslivet:

Du tjänar in pension med

  • 1,5 % som 18−52-åring
  • 1,9 % som 53−62-åring
  • 4,5 % som 63−67-åring.

Genom att fortsätta längre i arbetet kan du också kompensera för livstidskoefficientens inverkan på din pension. Livstidskoefficienten sänker pensionen för arbetstagare födda 1948 eller senare. 

I arbete och pensionerad

Om du vill kan du fortsätta arbeta även då du är pensionerad. Du tjänar in mera pension genom att förvärvsarbeta samtidigt som du lyfter pension. Genom arbete vid sidan av pensionen tjänar du in 1,5 procent ny pension per år. Du fortsätter att tjäna in ny pension ända tills du fyller 68 år. Du måste ansöka separat om den pension som du har tjänat in genom arbete vid sidan av ålderspensionen. Då du fyller 68 år läggs den till din övriga pension.

Pension som du har tjänat in vid sidan av invalidpension eller arbetslöshetspension läggs till ålderspensionen tidigast då du fyller 63 år. Du måste ansöka om pensionen separat. Du kan lämna in ansökan tidigast ett halvt år innan du fyller 63 år.

Exempel

Exempel: Så här tjänar du in pension

​Max tänker gå i ålderspension. Han funderar på att pensionera sig redan som 63-åring men beslutar sig ändå för att fortsätta arbeta och tjäna in pension så länge som möjligt, till 68 års ålder. Så här växer Max pension:

  • Max har en lön på 2 500 €/månad. Då man räknar ut pensionen på denna lön drar man först av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift. Den lön som beaktas är 2 354,33 €/månad.
  • Av denna lön tjänar han in 4,5 procent, det vill säga 105,95 euro i pension per månad.
  • Om Max hade pensionerat sig som 63-åring hade hans pension varit 1624 €/månad.
  • Då Max ålderspensioneras som 68-åring är hans pension 2 153,75 €/månad.

Då Max är 68 år är hans pension alltså 529,75 euro högre i månaden än den hade varit om han hade pensionerats som 63-åring. Om Max hade tagit ut ålderspension exempelvis som 65-åring hade hans pension hunnit stiga till 1 815,90 euro i månaden. Även det är 211,90 euro mer per månad än hans pension hade varit då han var 63 år.