Ålderspension

Pensionsåldern höjs efterhand från och med 2017. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare.

Personer som är födda före år 1955 kan gå i ålderspension vid 63–68 års ålder enligt nuvarande lagstiftning.

Uppsägning av anställningsförhållandet

Beviljandet av ålderspension förutsätter att ditt anställningsförhållande har upphört. När du ansöker om pension måste du veta när ditt anställningsförhållande kommer att upphöra även om det fortfarande är i kraft när du lämnar in din ansökan. Pensionen kan dock börja först när anställningsförhållandet har upphört.

Ålderspension från och med år 2017

Pensionsåldern höjs gradvis från och med år 2017. De nya åldersgränserna gäller personer födda år 1955 eller senare. Den nedre gränsen för ålderspension höjs med tre månader per år tills den blir 65 år. Även den övre gränsen för ålderspension höjs gradvis.

Den övre gränsen blir 68 år för personer födda 1955–1957, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 och senare.

Du kan fortsätta arbeta efter att du börjat ta ut ålderspension och tjäna in 1,5 procent ny pension om året.

Den genomsnittliga behandlingstiden i Etera för ålderspensionsansökan är ca sex veckor. Om du har arbetat utomlands, kan behandlingstiden för din pensionsansökan vara längre.