Partiell ålderspension

​​​​Från och med början av 2017 ersattes deltidspensionen av den partiella ålderspensionen.

Samtidigt avskaffades deltidspensionen och man införde istället partiell förtida ålderspension. Den ger möjlighet att börja ta ut en del av pensionen före den egentliga pensionsåldern oavsett om man fortsätter arbeta eller inte. 

  • Från och med 2017 kan man börja ta ut partiell ålderspension från 61 års ålder. För personer födda år 1964 eller senare är åldersgränsen 62 år. 
  • Det är också möjligt att få partiell ålderspension senare, det vill säga efter att man nått den lägsta åldern för ålderspension. 
  • Beviljandet av partiell ålderspension förutsätter inte att
    anställningsförhållandet upphör eller att man börjar jobba mindre. 
  • För arbete vid sidan av den partiella ålderspensionen intjänas ny pension som betalas ut när man ansöker om ålderspension.  
  • Det är möjligt att få ut 25 eller 50 procent av sin intjänade ålderspension. 
  • Den del av pensionen som tas ut som partiell ålderspension omfattas av ett förtidsavdrag på 0,4 procent per månad fram till den egentliga pensionsåldern. Avdraget är permanent och påverkar det månatliga pensionsbeloppet för hela pensionstiden. 
  • Exempel: Om man tar ut hälften av en intjänad pension på 1 000 euro, det vill säga 500 euro, under ett års tid (12 månader) före den lägsta pensionsåldern kommer pensionen att minska med 12 x 0,4 % = 4,8 %, det vill säga 24 euro. Pensionen justeras dessutom med en livslängdskoefficient. 
  • Du har rätt till partiell ålderspension även om du får arbetslöshetsdagpenning.

Deltidspension 

Det var möjligt att ansöka om deltidspension fram till slutet av år 2016. Fram till dess gällde deltidspensionen som tidigare med sina villkor gällande inkomster och arbetstider.