Så här tjänar du in pension

​​​Pension intjänas utifrån årsinkomsterna enligt särskilda regler.

Lagstiftningen som styr pensionstillväxten förnyades 2017. Tills dess beräknas pensionen utifrån årsinkomsterna enligt en intjäningsprocent som bygger på åldern.

Pensionstillväxt från och med år 2017

Från år 2017 är pensionstillväxten 1,5 procent av lönen per år för alla som fyllt 17 år. Pension kan inte tjänas in retroaktivt, utan detta gäller endast personer som fyller 17 år 2017 eller senare. För företagare är den nedre gränsen 18 år.

 • 1,5 % för arbetstagare över 17 år
 • 1,5 % för företagare över 18 år
 • 1,7 % för 53–62-åringar under övergångsperioden 2017–2025.

Pensionsförsäkringsavgiften dras inte längre av från den pensionsgrundande lönen.

Pensionstillväxt år 2005–2016

Intjäningsprocenten ändras vid ingången av den månad som följer efter att du har fyllt år och nått en ny åldersgräns. Sedan år 2005 har man tjänat in pension enligt följande procentsatser:

 • 18–52-åringar 1,5 %
 • 53–62-åringar 1,9 %
 • 63–67-åringar 4,5 %.

Så här tjänade man in pension till och med år 2004

 • 1,5 % till det år man fyllde 60
 • 2,5 % från ingången av det år man fyllde 60.

Från och med ingången av 2005 tjänar man in arbetspension från 18 års ålder och inte från 23 års ålder som tidigare. Man tjänar inte in pension retroaktivt utan de nya reglerna gäller dem som år 2005 är eller senare är yngre än 23 år.

Pensionsskydd för perioder utan lön

Från och med 2005 har du tjänat in pension också för sådana perioder utan lön för vilka det betalas en förmån som bygger på förvärvsinkomsten. Sådana är bland annat

 • förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring och trafikförsäkringslagen
 • inkomstrelaterad dagpenning alterneringsersättning
 • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
 • sjukdagpenning
 • studier
 • barnavård.

Studier och barnavård

För studietiden tjänar du in pension för högst fem år, som om du skulle arbeta med en månadslön på ​727,29 euro (år ​2017). Du tjänar in pension om dina studier avslutas med en examen. Har du vårdledigt för att sköta ditt barn tjänar du in pension enligt samma månadslön, tills barnet fyller tre år.

För perioder utan lön tjänar du in pension enligt följande:

 • 1,5 av den inkomst förmånen bygger på,
 • dock minst enligt en månadsinkomst på ​727,29 euro (år ​2017).
 • För att du ska tjäna in pension måste du ha haft minst
  ​17 455,15 euro (år ​2017) i förvärvsinkomster försäkrade enligt arbetspensionslagarna.

Lönekoefficienten

Syftet med lönekoefficienten är att garantera att de inkomster du har haft i början av din arbetskarriär bibehåller sitt värde. Då din pension beräknas korrigeras tidigare års inkomster med lönekoefficienten.

I lönekoefficienten står förändringar i lönenivån för 80 procent och prisförändringar för 20 procent.