Anvisningar för arbetstagaren som vill ha yrkesinriktad rehabilitering

​​​​Om din arbetsförmåga har försämrats och du har svårt att klara dina arbetsuppgifter lönar det sig för dig att så fort som möjligt utreda dina möjligheter att få yrkesinriktad rehabilitering.

Ju snabbare ditt behov av rehabilitering konstateras och planeringen av rehabiliteringen och åtgärderna inleds, desto bättre är chanserna att rehabiliteringen lyckas. Det viktigaste är att du själv är aktiv och vill bli rehabiliterad.

Sätt igång

Om din arbetsförmåga börjar lida av att du är sjuk lönar det sig genast för dig att börja reda ut rehabiliteringsalternativen på din arbetsplats, t.ex. tillsammans med din chef och företagshälsovården. Företagshälsovården spelar en viktig roll då det gäller att identifiera risker för arbetsoförmåga och ta initiativ till yrkesinriktad rehabilitering. Var inte rädd för att ta upp frågan med företagshälsovården eller på företagsläkarens mottagning.

Utom genom företagshälsovården kan utredningen av rehabiliteringsbehovet inledas via en hälsocentral eller arbetskraftsbyrån.

Om du är anställd behöver yrkesinriktad rehabilitering inte nödvändigtvis innebära att anställningen bryts. Det lönar sig ofta att först tillsammans med arbetsgivaren diskutera möjligheterna att ändra på arbetsbeskrivningen eller byta till lättare arbetsuppgifter. Ofta kan det räcka med att göra arbetet lättare och arrangera om arbetsförhållandena för att göra det enklare för dig att klara av arbetet.

Fördelar för arbetsgivaren

Även arbetsgivaren har nytta av den yrkesinriktade rehabiliteringen. För arbetsgivaren innebär den yrkesinriktade rehabiliteringen ekonomiska fördelar. Yrkesinriktad rehabilitering sänker kostnaderna för

  • sjukfrånvaro
  • invalidpensioner
  • rekrytering och
  • inskolning av nya arbetstagare.

Tillbaka till arbetslivet?

Även om du redan lyfter invalidpension eller rehabiliteringsstöd kan du ändå ha möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering. En arbetslös kan också ha möjlighet att få yrkesinriktad rehabilitering, om behovet av rehabilitering har konstaterats medicinskt.

Du kan fråga Eteras rehabiliteringsexperter om du vill veta mera om den yrkesinriktade rehabiliteringen.