Vem får yrkesinriktad rehabilitering?

​Arbetspensionsrehabilitering är yrkesinriktad rehabilitering som ordnas och finansieras av arbetspensionsbolagen.

Som arbetstagare eller företagare försäkrad hos Etera har du möjlighet att söka dig till yrkesinriktad rehabilitering.

Arbetspensionsrehabilitering beviljas enligt prövning. Förutsättningarna för att den ska beviljas är följande:

  • du ska ha arbetsinkomster som har försäkrats i Finland på minst ​​34 910,29 euro (år ​2017) under fem kalenderår innan rehabiliteringsansökan behandlas
  • din rehabilitering faller inte inom någon annan instans ansvarsområde, t.ex. under olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen
  • du har haft fast arbete i ditt yrke i flera år
  • ditt behov av rehabilitering har konstaterats medicinskt
  • pensionsbolaget har konstaterat att din arbetsförmåga har gått ner betydligt
  • din rehabiliteringsplan främjar dina möjligheter att återvända till arbetet eller din förmåga att orka i arbetet.

Om ovanstående villkor inte uppfylls kan det hända att den rehabilitering du behöver hör till FPA:s rehabiliteringsprogram.

Viktigt att själv vara aktiv

I den yrkesinriktade rehabiliteringen är det också viktigt att du själv är aktiv, och att du verkligen vill bli rehabiliterad.

Det är viktigt att ditt rehabiliteringsbehov konstateras så tidigt som möjligt. Företagshälsovården har en central roll då det gäller att identifiera rehabiliteringsbehovet. Du kan börja utreda ditt behov av rehabilitering antingen hos företagshälsovården på din egen arbetsplats, på hälsocentralen eller på arbetskraftsbyrån.

Det lönar sig också att kontakta Eteras rehabiliteringsexperter om sviktande hälsa börjar bli ett hinder för arbetet.