​Eteras bolagsstämma godkände Eteras och Ilmarinens fusionsplan

12.9.2017

Pensionsförsäkringsbolaget Eteras extra bolagsstämma har godkänt planen om en fusion mellan Etera och Ilmarinen. Etera och Ilmarinen planerar att gå samman den 1 januari 2018.

Eteras extra bolagsstämma har 12.9.2017 godkänt förslaget om en fusion från Eteras och Ilmarinens styrelser. Tillsammans bildar bolagen ett solvent och kostnadseffektivt pensionsbolag med branschens mest konkurrenskraftiga kundförmåner.

”Målet med fusionen är att driva hela branschen framåt. Det är något som jag har lätt att skriva under på både personligen och för oss alla på Etera”, säger Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Eteras och Ilmarinens styrelser godkände fusionsavtalet i juni. Konkurrens- och konsumentverket har i sitt utlåtande 31.8.2017 konstaterat att det inte finns några konkurrensrättsliga hinder för fusionen. Ilmarinens bolagsstämma beslutar om fusionen på en extra bolagsstämma 14.9.2017. Därefter krävs också godkännande av Finansinspektionen.

Ambitionen är att kombinera Eteras och Ilmarinens styrkor för att bygga upp ett innovativt, flexibelt och modernt serviceföretag som kan erbjuda ännu bättre och mångsidigare tjänster.

Mer information
Verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Läs mer
Etera och Ilmarinen går samman – kunderna gynnas av den förbättrade kostnadseffektiviteten

« Tillbaka