Förhandsinformation om Eteras bokslut 2016: Solvensen stärktes betydligt, kundåterbäringarna ökade

30.1.2017

​Pensionsförsäkringsbolaget Etera hade ett bra år. Placeringsresultatet utvecklades stabilt och solvensen stärktes. Kundåterbäringarna ökade för tredje året i rad.

”Det var ett händelserikt år på placeringsfronten, men Eteras placeringar gav högre avkastning än marknadsgenomsnittet. Avkastningsutvecklingen var relativt jämn under året, vilket även stärkte vår solvens”, berättar Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Avkastningen på Eteras placeringar uppgick till 6,6 procent under 2016 (3,7 % år 2015). Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av året till 6,1 miljarder euro (5,9 mrd euro 31.12.2015).

Eteras solvens stärktes under året. I slutet av året uppgick solvenskapitalet till 837 miljoner euro (751 milj. euro). Solvensgraden var 15,4 procent (14,2 %) och solvensställningen 1,4 (1,4).

Den stärkta solvensen och vår kostnadseffektivitet återspeglas i större kundåterbäringar. ”Våra kundåterbäringar ökade avsevärt för tredje året i rad”, säger Björkman.

Placeringar i Finland

Eteras placeringsintäkter kommer från flera olika källor. Ränteplaceringarnas avkastning uppgick till 4,4 procent (2,0 %). Avkastningen på aktier uppgick till 10,6 procent (6,6 %) och på fastigheter till 8,7 procent (4,2 %). De övriga placeringarna avkastade 3,1 procent (3,0 %).

Ungefär 40 procent av Eteras placeringar finns på hemmamarknaden. ”Vi har lyckats hitta goda placeringsobjekt i Finland. I år har vi investerat bland annat i skogar i Mellersta Finland och i det nya köpcentret Tripla som byggs i Mellersta Böle. Vi bygger även bostäder runt om i landet”, berättar Björkman.

Kundarbetet ger resultat

Programmet Etera 2020 fortskrider som planerat. ”Vi har lyckats hålla kostnaderna under kontroll. Omkostnadsprocenten förbättrades från året innan och var cirka 75 procent”, säger Björkman.

Etera lyckades väl med sitt kundarbete och försäljningen av nya försäkringar. ”Försäljningen var fortsatt stark och även försäkringsöverföringarna fick ett klart positivt utfall för oss”, berättar Björkman. 

”Jag är särskilt glad över att så många av våra kunder skulle rekommendera oss och är nöjda med våra tjänster”, fortsätter Björkman. 

Hälsofrämjande arbete i kundernas vardag

Etera fortsatte sitt aktiva kundsamarbete för att förebygga arbetsoförmåga. ”Etera Valmennus arrangerar coachningar för cheferna hos våra kundföretag. En nyhet som vi lanserade i mars är Univalmennus, en serie webbaserade övningar för människor som lider av sömnproblem”, berättar Björkman.

I höst öppnade Etera ett nytt slags arbetsutrymme, Työhuone Pasila, som är öppet för alla kunder. ”I Työhuone Pasila testar och presenterar vi de senaste lösningarna för att underlätta arbetet nu och i framtiden. Fokus ligger på teman som arbetshälsa, stresshantering och trivsel i arbetet”, säger Björkman.

Etera började vid årsskiftet använda pensionsbolagens gemensamma system för handläggning av pensioner. ”Övergången till det nya systemet gick som planerat”, berättar Björkman. 

Finansinspektionens nya anvisningar om pensionsbolagens arbetshälsoverksamhet innebar inga betydande förändringar för omfattningen av eller principerna kring Eteras hälsofrämjande arbete. ”Enligt Finansinspektionens bedömning håller våra arbetshälsotjänster en hög nivå och de nya anvisningarna har inte medfört några större förändringar för vår del”, säger Björkman.  

Bilaga
Placeringarnas fördelning och avkastning 31.12.2016, pdf


Mer information
Verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Siffrorna är icke-reviderade förhandsuppgifter om bokslutet. Eteras bokslut för 2016 offentliggörs 8.3.2017 Årsrapporten publiceras på webben 5.4.2017 Etera ger ut information om sitt placeringsresultat varje månad på etera.fi/sv/etera/placeringarochresultat.

« Tillbaka