Förhandsinformation om Eteras bokslut: Kostnadseffektiviteten når nya höjder, stabil avkastning på placeringarna

2.2.2016

​Året 2015 gick enligt planerna för Pensionsförsäkringsbolaget Etera. Etera förbättrade sin kostnadseffektivitet avsevärt. Placeringsresultatet var stabilt och insatserna för att förebygga arbetsoförmåga gav goda resultat.

Etera arbetar systematiskt med att förbättra sin kostnadseffektivitet och effektiviteten förbättrades avsevärt under fjolåret. Samtidigt bidrog en aktiv försäljning av försäkringar till en bra omkostnadsprocent. Eteras omkostnadsprocent, det vill säga rörelsekostnaderna i relation till avgifternas omkostnadsdel, var ungefär 78 procent (93,6 %).

”Vi utvecklar verksamheten som en del av Etera 2020-programmet. Vi har återigen nått en ny nivå med vårt omkostnadsresultat, något som också bidrar till att höja våra kundåterbäringar”, säger Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Etera har ett aktivt samarbete med sina kundföretag och kundantalet ökade under fjolåret. ”Antalet kunder ökade särskilt för småföretagens del”, säger Björkman. 

Stabila intäkter trots marknadsturbulens

Eteras placeringar på 5,9 miljarder euro avkastade 3,7 % år 2015 (5,8 mrd euro, 6,3 % år 2014).

”Osäkerheten på placeringsmarknaden ökade betydligt i fjol, men våra placeringar gav ändå en stabil avkastning. Efter en stormig höst återgick vårt placeringsresultat till sommarens nivå. Vår diversifierade portfölj är mindre känslig för marknadssvängningar än genomsnittet i arbetspensionsbranschen”, säger Björkman.

Intäkterna fördelades jämnt över olika tillgångsslag, men utvecklingen var särskilt bra inom kapitalplaceringar, lån och fastigheter.

Eteras solvenskapital uppgick i slutet av året till 754 miljoner euro (861 milj. euro). Solvensgraden var 14,3 procent (16,9 %) och solvensställningen 1,4 (1,6).

Riskhantering förebygger arbetsoförmåga

Etera uppnådde goda resultat inom förebyggande och hantering av risker för arbetsoförmåga. Bolagets arbetshälsotjänster har utvecklats under året, med bland annat nya verktyg för att mäta personalens produktivitet. Antalet rehabiliteringsklienter fortsatte att öka. Antalet nya rehabiliteringar var 459 (439). Yrkesinriktad rehabilitering hjälpte 75 % av deltagarna (71 %) att återvända till arbetslivet.

Siffrorna utgör förhandsuppgifter om bokslutet och har inte reviderats. Eteras bokslut för år 2015 offentliggörs den 9.3.2016. Årsredovisningen ges ut på webben den 6.4.2016.

Bilaga:
Placeringarnas fördelning och avkastning 31.12.2015, pdf

Mer information
Verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

« Tillbaka