Kungörelse: Försäkringsanstaltens fusion

17.7.2017

Enligt 19 kap. 6 § 1 mom. i försäkringsbolagslag meddelas att Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera har ansökt om Finansinspektionens samtycke till planen, enligt vilken Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera fusioneras med Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

Med anledning av ansökan uppmanas de försäkringsborgenärer till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera som vill göra anmärkningar mot ansökan, att framställa dem till Finansinspektionen senast den 1 september 2017.

Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Tilläggsuppgifter: byråchef Mikko Kuusela, tel. 09 183 5525

Helsingfors, den 6 juli 2017

FINANSINSPEKTIONEN

Kungörelse, pdf

« Tillbaka