Januari–september för Etera: Förnyelse och framsteg

23.10.2015

​Årets nio första månader har gått bra för Pensionsförsäkringsbolaget Etera. Kundlojaliteten har förbättrats ytterligare och placeringarna gav en bra avkastning sett till det rådande marknadsläget. Effektiviseringsarbetet fortskrider enligt planerna.

”Vi har uppnått goda resultat inom bland annat effektivisering, försäljning och hälsofrämjande insatser. Vad gäller kostnadseffektiviteten har vi rentav överträffat våra mål”, berättar Eteras verkställande direktör Stefan Björkman.

Etera har fått ett starkare fotfäste inom nya arbetspensionsförsäkringar. ”Vi har fått fler nya kunder än tidigare och samtidigt lyckats behålla fler gamla kunder jämfört med tidigare år”, berättar Björkman.

Eteras andel av alla nya ArPL-försäkringar var 14 procent och av nya FöPL-försäkringar 10 procent i slutet av september.

Stabilt resultat för dagens marknadsklimat

Marknadsvärdet på Eteras placeringar uppgick i slutet av september till 5,8 miljarder euro (5,7 mrd den 30.9.2014). Placeringarnas avkastning mellan januari och september blev 1,7 % (4,5 % 1–9/2014).

”Vår brett diversifierade portfölj har gett oss en stabil avkastning i relation till det rådande marknadsklimatet”, säger Björkman.

Ränteplaceringarnas avkastning blev 1,3 procent (4,3 %), aktieplaceringarnas 1,8 procent (6,2 %) och fastighetsplaceringarnas 2,9 procent (3,4 %) mellan januari och september. De övriga placeringarna avkastade 1,6 procent (2,5 %).

Solvenskapitalet uppgick i slutet av september till 750 miljoner euro (893 milj. euro den 30.6.2015). Solvensgraden var 14,5 procent (17,2 %) och solvensställningen 1,3 (1,6).

Systematisk effektivisering 

Etera effektiviserar systematiskt sin verksamhet. ”Etera 2020-programmet för att höja vår konkurrenskraft har fortskridit väl”, säger Björkman. Enligt nuvarande uppskattningar ligger Eteras omkostnadsprocent för 2015 på ungefär 80 procent.

Bolaget har uppnått besparingar inom bland annat datasystem och fastigheter. ”En milstolpe i programmet är att våra nya och mer effektivt utnyttjade lokaler i Böle nu är klara”, säger Björkman.

Etera främjar arbetsförmågan

Etera arbetar aktivt för att främja finländarnas arbetsförmåga. Bolagets hälsofrämjande tjänster har utvecklats under året, med bland annat nya verktyg för att mäta personalens produktivitet.

”Vi förbinder oss att främja det finska folkets arbetsförmåga på många sätt. I år har vi fokuserat på att göra våra hälsofrämjande tjänster mer effektiva. Vi har också lyft fram företag som utmärkt sig med sina insatser för att främja arbetsförmågan genom en tävling”, berättar Björkman.

Till årets vinnare bland fem utmärkta finalister valdes UPM Silvesta Oy. ”Även om målet är detsamma kan sätten att uppnå det vara väldigt olika. Det är viktigt att lyfta fram olika sätt att förbättra arbetsförmågan, arbetshälsan och resultaten.”

Mer information

Verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi

Bilaga

Placeringarnas fördelning och avkastning 30.9.2015, pdf

Siffrorna har inte reviderats. Etera publicerar information om placeringarnas avkastning varje månad på sin webbplats etera.fi/placeringar och resultatuppgifter. Eteras bokslut för år 2015 offentliggörs den 9 mars 2016.


Etera – Här och nu.
Etera är ett arbetspensionsbolag som tar hand om finländarnas pensionsskydd. Vi lyssnar på våra kunder och delar deras vardag. Över 50 års erfarenhet av olika typer av anställningsförhållanden har gett Etera expertis inom arbetslivet och dess förändringar. Vi samarbetar med våra kunder för att främja finländarnas arbetsförmåga. Läs mer på etera.fi.

« Tillbaka