Anvisningar för avtalsarbetsgivare

Den försäkringstjänst är avsedd endast för tillfälliga arbetsgivare.
Det FO-nummer eller den personbeteckning du har angett har ett giltigt ArPL-försäkringsavtal med Etera.


Försäkra enkelt i Eteras webbtjänst

Vi rekommenderar våra avtalskunder att de använder Eteras webbtjänst. Du kan börja använda tjänsten med det samma genom att skapa egna användarkoder för tjänsten.

I Eteras webbtjänst får du tillgång till mångsidiga tjänster.

  • Alla löneanmälningar arkiveras i webbtjänsten.
  • Du kan använda dina egna gamla anmälningar som utgångspunkt för nya.
  • Du kan skriva ut sammandragsrapporter och intyg över anmälningarna, och utnyttja webbtjänstens övriga mångsidiga egenskaper.

Du kan sköta ArPL-anmälningarna med dina egna webbankskoder

Avtalsarbetsgivarens löneanmälan med webbankskoder