Arjessa – Palvelua ihmiseltä ihmiselle

9.3.2017

Teksti Johanna Diedrich
Kuvat Juha Harju

”Arjessa on pohjalaisen mentaliteetin ja arvopohjan omaava organisaatio, jossa halutaan viedä asiat loppuun asti. Meille Etera on ollut loistava kumppani ja olemme saaneet palveluita juuri meidän tarpeisiin oikea-aikaisesti tuotettuna”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Kohtala Arjessa Oy:stä.

 

Arjessa Oy tarjoaa lastensuojelu-, asumis- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi palveluita myös työelämän tukemiseen. Lisäksi Arjessa antaa tukea muun muassa perusopetukseen ja koulutukseen. Kohderyhminä ovat lapset, lapsiperheet, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja vanhustenhuollon asiakkaat. Kohtala puhuukin ihmiseltä ihmiselle -palvelusektorista, joka on "kiinnostava, houkutteleva ja riittävästi haasteita tarjoava".

Sosiaali- ja hoiva-alalla tulevaisuuden toimintaympäristö on vielä tuntematon

"Sote-uudistus keskusteluttaa yhteiskunnallisesti laajasti ja näen siinä tulevaisuuden osalta riskejä, mutta myös erityisesti mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa haastavinta on epävarmuus tulevasta toimintaympäristöstä. Tärkeää on saada varmuus toimintamallista lainsäädäntöineen."

"Muutoksista ja tietämättömyydestä huolimatta tarvitsemme tulevaisuuden Suomessa ihmiseltä ihmiselle -palveluita. Uskon ja luotan, että Arjessa Oy:n kasvutarina jatkuu, ja että kasvumme tulee jopa kiihtymään tulevien 2–3 vuoden aikana. Henkilökohtaiset palvelut vaativat palveluntarjoajalta paljon ja Eteran henkilöstötuottavuusmallin avulla olemme voineet kehittää henkilöstömme hyvinvointia, tyytyväisyyttä ja sitä kautta myös tuottavuutta", alaansa intohimoisesti suhtautuva Kohtala sanoo.

Kohtalan uran aikana toimintaympäristö ja samalla sen vaatimukset ovat muuttuneet totaalisesti, mutta peruslähtökohdat organisaatioiden ja ihmisten johtamisessa ovat säilyneet. "Rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus eivät ole muuttuneet miksikään."

Laadukasta yhteistyötä Eteran kanssa kumppanuutta syventäen

Arjessa Oy:n ja Eteran kumppanuus alkoi 2012. "OIemme koko ajan kehittäneet ja syventäneet yhteistyötämme. Kumppanina olemme saaneet vähintäänkin sen, mitä olemme toivoneet", Kohtala kertoo.

"Tulokset puhukoot puolestaan Eteran arvokkuudesta työhyvinvoinnin kumppaninamme."
 

Hän arvostaa sitä, että Arjessa Oy:n kanssa asioineet Eteran työntekijät ovat pysyneet samoina vuosien kuluessa. "Näiden ihmisten pysyvyys on ihailtavaa! Palveluiden kehittäminen on saanut hyvän pohjan ja sitä voi jatkaa aivan eri pohjalta, kun on tuttuja ihmisiä, joiden kanssa työskennellä.”

"Kun 2012 lähdimme liikkeelle, sairauspoissaolomme olivat 7,1 prosenttia ja vuoden 2016 vastaava luku oli vain 2,8 prosenttia. Tulokset puhukoot puolestaan Eteran arvokkuudesta kumppaninamme, kun henkilöstömääräkin on kasvanut 200:sta 900 henkeen", Kohtala kertoo tyytyväisenä.

"Oleellisin yhteistyön hedelmä on ollut henkilöstön hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden parantuminen. Etera on ollut tukemassa meitä hyvin pitkäjänteisesti henkilöstön hyvinvointia parantavassa projektissa. Uskon, että olemme jossain määrin mallioppilas. Kasvusta huolimatta", Kohtala naurahtaa. 

Ikuinen optimisti

Kohtala on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalveluiden alasta ja erityisesti ihmisistä. Opintojen ja julkisella sekä yksityisellä sektorilla työskentelyn jälkeen Kohtala perusti Seinäjoelle Ylistaroon lastensuojeluyksikkö Pihakoivun vuonna 2005. Nykyisin Pihakoivu kuuluu osaksi Arjessa Oy:tä, joka tuottaa sosiaali- ja hoiva-alan palveluita valtakunnallisesti.

"Pihakoivu oli pieni ja sensitiivinen yhteisö. Oikeastaan voi sanoa, että Arjessa Oy:n tarina sai jo silloin alkunsa, samoin kuin oma yrittäjän urani”, Kohtala kertoo. Hän toimi omistajayrittäjänä lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa viisi vuotta, kunnes palveluita lähdettiin määrätietoisesti laajentamaan valtakunnallisiksi.

 

Varsinainen kasvu lähti liikkeelle 2010, jolloin Arjessa Oy työllisti jo 40 henkeä. "Tämä oli se vuosi, kun lähdimme samojen arvojen ja ideologian pohjalta rakentamaan valtakunnallista palvelua kaikkien asiakkaiden saataville. Saimme lisäksi pääomasijoittajan mukaan, mikä tuki kasvua ja kehitystä valtavasti."

"Kansainvälisten kumppanien kautta olemme saaneet paljon osaamista ja resursseja, jotka tukevat Suomen palvelutuotantoa."

"Viimeiset kuusi vuotta olemme kasvaneet voimakkaasti. Kasvun vuodet ovat olleet opettavaisia, kun haasteita on matkan varrella kohdattu paljon. Olen kuitenkin ikuinen optimisti ja toimin yrittäjähenkisesti”, kertoo Kohtala.

Kesällä 2016 Arjessa Oy:n pääomistajaksi vaihtui ruotsalainen Humana Ab, mitä kautta Arjessa Oy:stä tuli osa yhteispohjoismaista hyvinvointi- ja sosiaalipalveluja tuottavaa kokonaisuutta. "Kansainvälisten kumppanien kautta olemme saaneet paljon osaamista ja resursseja, jotka tukevat Suomen palvelutuotantoa”, Kohtala kertoo.

Nykyisin Arjessa Oy:ssä vähemmistöosakkaana toimivalla Kohtalalla on selvä näkemys yrityksen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. "Vaikka toiminnan volyymi on kasvanut, asiakaslähtöinen toimintamalli on yhä yrityksemme kantava voima. Tästä on tullut paljon kiitosta myös asiakkailta. Haluamme säilyttää asiakkaiden ymmärtämisen ja ihmisiä varten tuotetut palvelut“, hän sanoo.

"Onneksi ympärillä on ollut osaavia ihmisiä ja hyviä kumppaneita. Haastavina hetkinä mahdollisuus tukeutua luotettaviin kumppanuuksiin ja ihmisiin ollut tärkeää. Tällä tarkoitan sekä sisäisiä että ulkoisia kumppaneita, ja myös Eteraa."

Lisätietoa

» Arjessa Yhtiöt

» Lisätietoa Eteran henkilöstötuottavuusmallista

 

« Palaa takaisin