Miten YEL-eläketurva rahoitetaan?

1.12.2017

Kunkin vuoden YEL-maksuilla kustannetaan eläkkeellä olevien yrittäjien eläke. Näin työssäkäyvä yrittäjäsukupolvi aina vuorollaan rahoittaa eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeet. Valtio osallistuu vuosittain yrittäjien eläketurvan rahoittamiseen.

Yrittäjien eläketurvan kustantamiseen osallistuvat YEL-eläketurvaa hoitavat eläkeyhtiöt. Valtio kustantaa sen osuuden YEL-eläkkeistä, johon yrittäjien  maksamat YEL-maksut eivät riitä.


 


Eläketurvakeskus saa tiedot eläkeyhtiöiden maksamista YEL-eläkkeistä sekä YEL-työtuloista, yrittäjien maksamista ja maksamattomina olevista vakuutusmaksuista. Näiden tietojen perusteella Eläketurvakeskus laskee kunkin eläkeyhtiön lopullisen saatavan tai maksun ja valtion osuuden YEL-eläkemenoista.

Työeläkeyhtiöihin jää pieni osa maksusta hoitokuluina. Hoitokulujen vastineeksi Etera tarjoaa yrittäjille monenlaisia asiakasetuja: koulutuksia, verkkopalvelun, Työhuone Pasilan työskentely- ja kokoustilat sekä hyvinvointipalveluita.

« Palaa takaisin