Kolme kysymystä sivutoimisesta yrittäjyydestä

28.9.2017

Moni yrittäjä siirtyy eläkkeelle vähentämällä hiljalleen yritystoimintaa. Vuoden vaihteessa voimaan tullut osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu. Kokosimme kolme kysymystä ja vastausta eläkeneuvonnan saamiin kysymyksiin.

Olen lopettelemassa yritystoimintaani ja se on enää hyvin sivutoimista. Työpanokseni jää vuosittain huomattavasti alle YEL:n vakuuttamisen minimirajan. Onko minun pidettävä voimassa minimin mukainen YEL-vakuutus?

Jos työpanoksesi vuotuinen arvo (YEL-työtulo) jää alle laissa säädetyn alarajan (7 645,25€ vuonna 2017), et ole velvollinen ottamaan tai pitämään voimassa YEL-vakuutusta. Olemassa olevan vakuutuksen voit halutessasi päättää. Voit tehdä vakuutuksen päättämisilmoituksen kirjautumalla Eteran verkkopalveluun tai soittamalla yrittäjäpalveluumme: sähköposti yel@etera.fi, puh. 010 553 3030, arkisin 8–16.

YEL-vakuutuksen voi kuitenkin ottaa myös pienemmällä työtulolla vapaaehtoisesti. Sivutoimisuus sinänsä ei ole peruste vakuuttamatta jättämiselle. YEL-vakuuttaminen koskee aina yhtälailla päätoimista kuin sivutoimistakin yrittäjää.


Olen jäämässä eläkkeelle. Jatkan jossain määrin töitä. Mitä teen YEL-vakuutukselle?

Jos olet jäämässä työeläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeelle, et ole enää vakuuttamisvelvollinen. Tällöin voit ottaa YEL-vakuutuksen vapaaehtoisesti.

Jos taas olet jäämässä osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle YEL-vakuutuksen on oltava voimassa, jos työpanoksen arvo ylittää laissa säädetyn alarajan (7 645,25€ vuonna 2017).

Työkyvyttömyyseläkepäätöksessä kerrotaan ansaintarajat, joiden puitteissa voit vakuuttaa itsesi. Osittaisella vanhuuseläkkeellä ei ole ansainta- tai vakuuttamisrajoitteita.Lopetan yritystoiminnan ja YEL-vakuutuksen vuoden 2017 lopussa ja siirryn osittaiselle vanhuuseläkeelle. Miten ja mistä haen eläkettä? Kauanko päätöksen saaminen kestää?  

Eläkettä on hyvä hakea noin 2 kuukautta ennen eläkkeen alkamista. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa etera.fi/omaelake tai paperilomakkeella.

Jos haluat eläkkeen alkavan tammi–helmikuussa, eläkehakemus kannattaa lähettää jo ennen vuodenvaihdetta Eteraan. Eläkepäätös annetaan kuitenkin vasta seuraavan vuoden puolella, kun kaikki ansiot näkyvät rekisterissä.

Osittaista vanhuuseläkettä myönnettäessä otetaan huomioon edellisen vuoden loppuun mennessä saadut ansiot. Alkuvuonna myönnettävien eläkkeiden kohdalla täytyy siis odottaa, että kaikki edellisen vuoden ansiot näkyvät rekisterissä. Esim. joulukuun ansiot saattavat näkyä vasta tammikuun puolella, joten eläkepäätöstäkään ei välttämättä voida antaa ajoissa.


  1. Kysy YEL:stä

  2. Kysymys

  3. Nimi

  4. Sähköposti

  5. Puhelin

  6. Yhteydenotto

« Palaa takaisin