Saako yrittäjä työttömyysturvaa?

25.9.2017

Teksti Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

Yrittäjäksi lähtemisen tarkoitus on usein menestyksen ja riippumattomuuden saavuttaminen. Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa menestys ei kuitenkaan aina ole taattu eikä välttämättä edes kiinni yrittäjän taidoista, hyvästä ideasta tai yritteliäisyydestä.

Joskus myös muuttuneen perhetilanteen, oman jaksamisen tai kiristyneen kilpailun myötä yrityksen toiminta halutaan lopettaa.

Yrittäjänä sinulla on vapaus tehdä valintoja ja työttömyyskassan jäsenenä varmistat, että myös päätös tulevaisuudesta jää sinulle itsellesi.

Milloin yrittäjä on oikeutettu työttömyyspäivärahaan?

Päivärahaoikeuden edellytyksenä on, että yrittäjän työssäoloehto on täyttynyt. Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut vähintään 15 kuukautta yrittäjänä siten, että lakisääteiset eläkevakuutetut työtulot (YEL, TyEL, MyEL) on ollut vähintään 12 564 euroa (vuonna 2017). Ansiopäivärahaan yrittäjä on oikeutettu, kun hän ollut vähintään 15 kuukautta työttömyyskassan jäsen ja toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että eläkevakuutuksen vuosityötulo on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi hakea peruspäivärahaa Kelasta.

Eläkevakuutetuilla työtuloilla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.
Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.

Työssäoloehto voi kertyä työttömyyttä edeltäneen 4 vuoden aikana, vähintään 4 kuukauden jaksoissa. Edellä mainittua 4 vuoden tarkasteluaikaa voidaan pidentää enintään 7 vuodella esimerkiksi äitiysloman, hoitovapaan, sairausloman, opiskelun tai osa-aikaeläkkeen vuoksi.

Sairaus-, osasairaus-, äitiyspäiväraha- tai muu vastaava aika tai ei kerrytä työssäoloehtoasi. Työssäoloehto ei myöskään kerry ajalta, jolta saat työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea yritystoiminnan päättymisen tai yritystoiminnassa työllistymisen päättymisen vuoksi.

Miten työttömyyspäivärahaa haetaan?

Voit saada päivärahaa, jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt. Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat on toimitettava TE-toimistoon. 

Sen jälkeen voit hakea päivärahaa Kelasta tai työttömyyskassasta.

Työttömyyskassaan liittyminen kannattaa

Työttömyyskassaan liittyminen ei tarkoita, että yritys aiottaisiin lopettaa. Kassaan liitytään, koska työttömyyden riski on aina olemassa ja huonot ajat voivat kohdata menestyneintäkin yrittäjää. Joskus myös yrittäjänä on helpompi jatkaa, kun tietää ettei toiminnan lopettaminen ole katastrofi omalle taloudelle. Itse yrittämiseenkin jää enemmän voimavaroja, kun tietää, että talous on turvattu eikä sen vuoksi tarvitse menettää yöuniaan.

Liittymällä jäseneksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT) varmistat toimeentulosi vaikeina aikoina ja saat mahdollisuuden suunnitella tulevaisuuttasi rauhassa. AYT:n maksaman ansiopäivärahan turvin voit vaikka opiskella itsellesi uuden ammatin ja luoda uuden menestystarinan.

 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

AYT-kassa maksoi vuonna 2016 seitsemän miljoonaa euroa työttömyysetuuksia kassassa itsensä vakuuttaneille yrittäjille. Tee sinäkin hyvä päätös ja vakuuta itsesi työttömyyden varalta.

AYT-kassan asiantuntijat palvelevat sinua numerossa 09 2535 3100 maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin klo 9–13.

Tarkemmat tiedot yrittäjän työttömyysturvasta saat osoitteesta www.ayt.fi.

» Laske jäsenmaksun suuruus

» Laske yrittäjäpäivärahan suuruus

« Palaa takaisin