Sijoitukset ja tulostiedot

​​​​​​​​Etera julkaisee tilinpäätöksensä vuosittain maaliskuussa. Tuloksista tiedotetaan neljännesvuosittain. ​Tarkemmat julkaisuajankohdat löydät mediakalenterista. Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain.

Eteran sijoitustuotto vuoden 2016 alusta, %

       
 
Eteran sijoitustuotto tammi-syyskuussa oli 3,6 prosenttia. Syyskuussa markkinoilla oli jonkin verran volatiliteettia, mutta esimerkiksi osakeindeksit päätyivät globaalisti suurin piirtein kuun alun tasoille. Korkean luottoriskin luottoriskipreemiot levenivät hieman Euroopassa ja euron kurssi dollariin nähden pysyi melko vakaana.

 

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013