Sijoitukset ja tulostiedot

​​​​​​​​Etera julkaisee tilinpäätöksensä vuosittain maaliskuussa. Tuloksista tiedotetaan neljännesvuosittain. ​Tarkemmat julkaisuajankohdat löydät mediakalenterista. Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain.

Eteran sijoitustuotto vuoden 2016 alusta, %

       
 
Eteran sijoitustuotto tammi-lokakuussa oli 3,8 prosenttia. Lokakuussa useat maailman osakeindekseistä päätyivät hieman pakkaselle, esimerkiksi laaja globaali MSCI World -indeksi laski noin 2 %. Luottoriskipreemiot päätyivät suurin piirtein kuun alun tasoille Euroopassa mutta levenivät hieman Yhdysvalloissa.

 

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013