Sijoitukset ja tulostiedot

​Etera julkaisee tilinpäätöksensä maaliskuussa. Tuloksista tiedotetaan neljännesvuosittain. ​Tarkemmat julkaisuajankohdat löydät mediakalenterista. Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain.

Eteran sijoitustuotto vuoden 2016 alusta, %

    
 
Eteran sijoitustuotto oli tammikuussa -1,1 %. Tammikuussa riskimarkkinoiden pudotus voimistui, kun osakemarkkinat laskivat globaalisti (MSCI World –indeksi -6 %) ja luottoriskipreemiot kasvoivat. Eteran kannalta salkun vähäriskinen asema ja laaja hajautus pienensivät tappioita.

 

Vuosi 2015

Vuosi 2014


Vuosi 2013


Lue lisää