Sijoitukset ja tulostiedot

​​​​​​​​Etera julkaisee tilinpäätöksensä vuosittain maaliskuussa. Tuloksista tiedotetaan neljännesvuosittain. ​Tarkemmat julkaisuajankohdat löydät mediakalenterista. Sijoitustuottonsa Etera julkaisee kuukausittain.

Eteran sijoitustuotto vuoden 2016 alusta, %

    
 
Eteran sijoitustuotto huhtikuun lopussa oli 0,7 %. Huhtikuussa osakemarkkinoilla oli pienehköä heiluntaa etenkin Euroopassa, mutta kurssit päätyivät suurin piirtein kuun alun tasoille. Euron dollarikurssi liikkui puolestaan melko kapeassa vaihteluvälissä päätyen niin ikään kuukauden alun tasolle.

 

Vuosi 2016

Vuosi 2015

Vuosi 2014

Vuosi 2013