Turvaavaa, tuottavaa ja vastuullista sijoittamista

​​​​Eteran vastuulla on kuuden miljardin euron sijoitusomaisuus. Sijoitamme eläkevarat turvaavasti, tuottavasti ja vastuullisesti.

Suurin osa työnantajien ja yrittäjien maksamista eläkemaksuista käytetään vuosittain eläkkeiden maksuun. Osa varoista sijoitetaan tulevia eläkkeitä varten. Eteran tavoitteena on saada hallinnassaan oleville työeläkevaroille mahdollisimman korkea ja vakaa tuotto.

Sijoituksista 40 prosenttia on Suomessa

Uskomme laajasti hajautettuun salkkuun. Keskeistä Eteran sijoitustoiminnassa on laaja hajautus eri tuotonlähteisiin.

Sijoituksissa on vahva paino sekä kotimaisessa yritysrahoituksessa että kiinteistöissä. Eteran sijoituksista 40 prosenttia on sijoitettu Suomeen. Sitä kautta edistämme kotimaista kasvua ja työllisyyttä.

Suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa

Sijoitustoiminnan keskeiset suuntaviivat määritellään sijoitussuunnitelmassa, jonka Eteran hallitus vahvistaa vuosittain.

Sijoitussuunnitelmassa määritetään mm. hallintorakenne, päätösvaltuudet, vastuuvelka ja vakavaraisuuden hallinta. Hyvin keskeisessä roolissa on riskitason mitoittaminen ja limitointi, minkä perusteella muodostetaan sijoitusstrategia.

Sijoitamme eläkevarat vastuullisesti

Etera on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Kiinnitämme huomiota hyvään hallintotapaan niin sijoituksissamme kuin omassa toiminnassamme. Analysoimme sijoituksiamme myös sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden näkökulmista.