Yritysrahoitus

Yritysrahoitus on Eteralle tärkeä kanava sijoittaa kotimarkkinoille. 

Eteran yritysrahoituksen alle kuuluvat sekä suoraan että epäsuorasti tehtävät laina-, välirahoitus- ja osakesijoitukset ei julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.

Yritysrahoituksessa korostuu laaja sijoitusvaihtoehtojen läpikäynti, tarkka yritysanalyysi sekä rahoitusehtojen arviointi. Kaikissa sijoituspäätöksissä otetaan ennen kaikkea huomioon sijoituksen tuottavuus ja turvaavuus.

Yritysrahoituksen instrumentteja yhdistää jälkimarkkinoiden puuttuminen tai vähäisyys, ja ne ovat tyypillisesti luonteeltaan pitkäaikaisia sijoituksia.

Takaisinlainat

Takaisinlainoja voidaan myöntää Eteran nykyisille vakuutusasiakkaille. Voimassaolevan TyEL-vakuutuksen vakuutuksenottajalla on oikeus lainata osa työeläkevakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta. Eteran osalta tämä koskee myös aiemman työeläkelain LEL:n aikaisia vakuutusmaksuja. Takaisinlainalle vaaditaan aina turvaava vakuus.

Sijoituslainat

Sijoituslaina on vieraan pääomanehtoinen rahoitusmuoto, jonka laina-aika on pääsääntöisesti 1–10 vuotta. Vakuutena voidaan käyttää erilaisia reaalivakuuksia ja eri takaajien (pankki, Garantia, Finnvera) takauksia. Mikäli lainanhakijan taloudellinen tilanne ja velanmaksukyky on hyvä, vakuuden ei tarvitse kattaa koko lainasummaa.

Välirahoitus

Välirahoitus on oman ja vieraan pääomanehtoisen rahoituksen välimuoto (esim. juniorlaina, pääomalaina tai vaihtovelkakirjalaina). Rahoitus on heikomman vakuus- ja etuoikeusasemansa takia rahoittajalle riskillisempi, ja lainan korko on siksi korkeampi kuin vieraan pääomanehtoisessa lainassa. Välirahoitus on yleensä osa laajempaa rahoituskokonaisuutta.

Osakesijoitukset listaamattomiin yrityksiin

Etera tekee valikoidusti sijoituksia myös pääasiassa kotimaisiin listaamattomiin yrityksiin. Näiden sijoitusten riskitaso on tyypillisesti korkeampi kuin suuremmissa, listatuissa yrityksissä. Tällöin myös tuotto-odotuksen on oltava korkeampi.

Pääomarahastot 

Pääomasijoittamisen odotetaan parantavan Eteran kokonaistuoton ja riskin suhdetta. Pitkällä aikavälillä pääomarahastot ovat tuottaneet paremmin kuin listatut osakemarkkinat. Sijoitukset pyritään hajauttamaan maantieteellisesti ja ajallisesti, sekä eri pääomarahastojen ja sijoitustyylien suhteen.